Advocaten in Amsterdam gespecialiseerd in horeca-regelgeving

Advocaat en horeca-regelgeving

De horeca-advocaat is aanspreekpunt voor de horeca-ondernemer voor horeca-regelgeving en rechtsbescherming tegen besluiten van de overheid. Toezicht op de horeca, in het bijzonder toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet ligt bij de gemeente. De Blenheim hospitality desk levert support aan horeca-ondernemens en leisure bedrijven. Voor personeelskwesties, contracten, verguningen, compliance & regelgeving, overname en juridishce procedures.

De horeca-exploitant zal regelmatig ambtenaren van de gemeente te maken hebben. Een Bibob onderzoek kan onderdeel zijn van de vergunningprocedure. Diverse milieuwetten bevatten regels die de horeca betreffen. Bijvoorbeeld regels over geluidnormen bij horeca. De gemeente kan lokaal beleid maken dat aansluit op de specifieke situatie voor de horeca in de gemeente. De gemeenteraad stelt de drank- en horecaverordening vast. Ook kunnen de regels in de gemeente inzake horeca opgenomen worden als onderdeel van de gemeentelijke APV. In de APV zijn ook regels over de horecavergunning en slecht levensgedrag opgenomen. De gemeente kan in een beleid (gemeentelijke verordening) regels opnemen waarin een koppeling tussen toegangsleeftijd en sluitingstijd is opgenomen, het reguleren van prijsacties, het beperken van happy hours in de horeca en dergelijke. De gemeente kan ook regels opstellen voor zogenaamde additionele horeca, ook wel de regulering van para-commerciële horeca genoemd. Dat betreft bijvoorbeeld horeca bij een sportvereniging, studentenvereniging, een clubhuis of buurthuis.