Jeroen Latour

Talen

Nederlands, Engels, Duits, Frans

Jeroen Latour is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, met name het procederen daarover bij de Ondernemingskamer te Amsterdam, de zogenaamde corporate litigation procedures. Ook adviseert en procedeert hij regelmatig over alle aspecten van de vastgoed praktijk. Binnen Blenheim geeft Jeroen leiding aan de sectie Corporate Litigation.
Over Jeroen

Zijn uitgebreide (proces)ervaring als ondernemingsrechtadvocaat vormt de basis voor zijn huidige praktijk. Na jaren intensief betrokken te zijn bij de transactiepraktijk ambieert hij nu meer het procederen over dit soort zaken. Blenheim is bij veel procedures die gevoerd worden bij de Ondernemingskamer betrokken. Het gaat inmiddels richting 10% van alle OK zaken op dit gebied. Waar hij voorheen met name meer de Mergers & Aquisitions praktijk voerde gaat de voorkeur de laatste jaren meer uit naar de zogenaamde Distressed M&A praktijk. Zijn adagium is dan ook: ”Je kan als advocaat niet adviseren als je terzake geen echte proceservaring hebt.”

Als advocaat ondernemingsrecht adviseert Jeroen vooral ondernemingen, waaronder ook multinationals en beursgenoteerde bedrijven, over allerhande juridische aspecten van het ondernemingsrecht. Het gaat dan van Corporate Governance tot volledige overnames.

Zijn cliënten zijn ondernemingen die actief zijn in een uiteenlopende reeks van bedrijfsgebieden (bijvoorbeeld vastgoed, landbouw, energie en luchtvaart).

Het resultaat telt en om resultaat te bereiken is een strategisch (strijd)plan en een zorgvuldige uitvoering geboden.

Stel direct uw vraag aan Jeroen Latour

Artikelen van Jeroen