Sascha Lang

Sascha Lang is advocaat ondernemingsrecht en contractenrecht. Sascha staat voor een degelijk aanpak en praktische oplossing van problemen van klanten.
Over Sascha

Naast de brede ondernemingsrechtpraktijk heeft hij zich ook toegelegd op het faillissementsrecht en is in die hoedanigheid actief betrokken geweest bij de afwikkeling van een van de grootste Nederlandse faillissementen.

Sascha is sinds april 2012 als advocaat verbonden aan de ondernemingsrechtpraktijk van Blenheim.

Binnen Blenheim legt Sascha zich voornamelijk toe op het procederen en adviseren op het terrein van het algemeen verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht (vennootschapsrecht).

Voorts stelt hij regelmatig overeenkomsten en algemene voorwaarden op voor zijn cliënten en is hij door zijn ervaring in het faillissementsrecht de aangewezen persoon om cliënten bij te staan bij (dreigende) faillissementssituaties en om te adviseren over een mogelijke doorstart. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het incasseren van openstaande vorderingen.

Naast de Nederlandse nationaliteit beschikt hij ook over de Oostenrijkse nationaliteit. Sascha is binnen Blenheim onderdeel van de German Desk. Hij treedt regelmatig op voor Duitse ondernemingen. Het bekend zijn met de cultuur en het spreken van de taal zorgt er niet alleen voor dat hij Duitstalige cliënten optimaal kan bijstaan, maar omgekeerd ook dat hij zijn Nederlandse cliënten kan adviseren over kwesties met Duitstalige partijen.

Stel direct uw vraag aan Sascha Lang

Artikelen van Sascha