Wouter van Malenstein

Talen

Nederlands, Engels

Wouter van Malenstein is advocaat ondernemingsrecht. Hij begeleidt zijn cliënten bij (nationale en internationale) fusies & overnames, management buy-outs en joint ventures.
Over Wouter

Wouter is als advocaat ondernemingsrecht werkzaam in de corporate litigation-praktijk van ons kantoor. Wouter houdt zich bezig met het opstellen van SPA’s, aandeelhoudersovereenkomsten en het beslechten van allerlei daarmee verbandhoudende ondernemingsrechtelijke geschillen (geschillen met bestuurders en geschillen tussen aandeelhouders).

Stel direct uw vraag aan Wouter van Malenstein

Artikelen van Wouter