10 september 2020

4 Wetswijzigingen 2020

Categorie: UBO-Register

Registratieplicht UBO-register

Belangrijke wetswijziging is het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ultimate beneficial owner. Vanaf 27 september zijn veel organisaties verplicht natuurlijke personen, die meer dan 25 % van het economisch belang in hun organisatie hebben, in te schrijven in het UBO-register. Waarom is dit nieuwe register in het leven geroepen? Het vloeit voort uit Europese regelgeving. Het doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Doordat het register transparant maakt welke personen daadwerkelijk de touwtjes in handen hebben bij organisaties die in Nederland zijn opgericht, kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verbergen achter juridische entiteiten. De UBO-registratieplicht geldt voor (niet-beursgenoteerde) bv’s en nv’s, overige rechtspersonen, personenvennootschappen (cv, vof of maatschap), rederijen, Europese naamloze vennootschappen, Europese coöperatieve vennootschappen, Europees economisch samenwerkingsverbanden en kerkgenootschappen. Een deel van de UBO-gegevens zal openbaar zijn. Hierdoor kunnen derden en organisaties een beter geïnformeerde keuze maken met wie zij zaken willen doen. Het register zal worden beheerd door de Kamer van Koophandel. Een Ltd of GmbH die hier ins ingeschreven in de KvK moet zich in land van oprichting inschrijven in het UBO-register.

Lees hier wie zich moet registreren voor het UBO-register.

Neutrale verpakkingen voor sigaretten

Er zijn door de jaren heen al verschillende maatregelen ingevoerd om het aantal rokers terug te dringen. Ook afgelopen jaar heeft de Rijksoverheid niet stil gezeten. Zo steeg in april de accijns op sigaretten weer flink en mogen sinds juli sigaretten niet meer in supermarkten in een vitrine of display worden uitgestald. Nu wordt er per 1 oktober 2020 weer een nieuwe maatregel ingevoerd. Rookwaren mogen alleen nog verkocht worden in neutrale donkergroen-bruine verpakkingen. Dit betekent het weglaten van branding door bijvoorbeeld kleuren en lettertypes op de verpakking. Een standaard pakje mag alleen de merknaam, de merkvariant, de producentgegevens en de streepjescode in een vastgestelde kleur, lettertype en lettergrootte bevatten. De ingangsdatum van de wetswijziging is nog niet definitief. Bij deze wetswijziging zal het niet blijven. In het nieuwe jaar zullen er weer nieuwe maatregelen worden doorgevoerd, zoals per 1 januari 2021 uitbreiding van het uitstalverbod naar onder andere kiosken, tankstations en avondwinkels.

Familie buitenlandse zelfstandige in loondienst

Familie- en gezinsleden van een buitenlandse zelfstandige mogen na 1 oktober zonder extra papieren in loondienst werken. Nu is het nog zo dat werkgevers altijd een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen als zij medewerkers van buiten de Europese Economische Ruimte in dienst willen nemen. Deze vergunning is na 1 oktober 2020 voor familie- en gezinsleden van een buitenlandse zelfstandige niet meer nodig. Ook van deze wetswijziging is de ingangsdatum nog niet definitief.

Verbod op verkoop en koop vuurwerk

Even later op 1 december 2020 gaat het verbod op verkoop van knalvuurwerk en vuurpijlen aan consumenten in. Er komt een verbod op enkelschotsbuizen, F3 vuurwerk, knalvuurwerk (inclusief knalstrengen) en vuurpijlen. Importeurs en verkopers van vuurwerk mogen deze producten niet meer aan consumenten verkopen. Maar ook op de consumenten zelf rust verantwoordelijkheid: het kopen van deze vuurwerkproducten is ook verboden. Om detailhandelaren en vuurwerkbedrijven te compenseren komt de Rijksoverheid met een subsidieregeling. De ingangsdatum van deze wetswijziging is wederom niet definitief.