13 september 2013

Het intrekken van een 403-verklaring

Categorie: Bestuursrecht

Het intrekken van de 403-verklaring

De intrekking van een 403-verklaring kan worden bewerkstelligd door een verklaring tot intrekking van de aansprakelijkheid neer te leggen bij het handelsregister.

Gevolg is dat geen aansprakelijkheid meer kan ontstaan voor rechtshandelingen van na de dag waarop de intrekkingsverklaring is neergelegd, of vanaf een latere datum, die in de intrekkingsverklaring is genoemd.

De overblijvende aansprakelijkheid

De bovengenoemde intrekking van de 403-verklaring doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid voor schulden die al onder de reikwijdte van de verklaring vielen, de overblijvende aansprakelijkheid zoals bepaald in lid 3 van artikel 2:404 BW.

Daarnaast is een gevolg van de intrekking dat niet langer is voldaan aan de vereisten op grond waarvan je de jaarrekening geconsolideerd mag opstellen, zodat de vrijstelling vervalt en de ex-vrijgestelde rechtspersonen alsnog moeten publiceren.

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de moedermaatschappij vergeet haar 403-verklaring in te trekken, terwijl het wel degelijk haar bedoeling was dat haar aansprakelijkheid zou eindigen. Het blijft dan ook voor alle partijen die bij een 403-verklaring zijn betrokken, vooral voor de moedermaatschappij, van groot belang alert te zijn op uitstaande 403-verklaringen.

Mocht u over het onderwerp van de 403-verklaring nog vragen hebben, neemt u dan vrijblijvend contact op met: