30 maart 2013

Beroepsfout bij taxatie; aansprakelijkheid makelaar bij foute taxatie

Categorie: Bestuursrecht

Makelaar aansprakelijk bij fout in taxatie?

Taxeren blijft mensenwerk. Bij taxaties is altijd sprake van een margin of error. En die kan onzekerheidsmarge kan stevig zijn. In het Handboek Taxatieleer (G.G. ten Have) wordt een bandbreedte genoemd van 15% waarbinnen taxatie van hetzelfde object van elkaar kunnen afwijken.
De rechter neemt een dergelijk bandbreedte echter niet als uitgangspunt, tenzij een dergelijke bandbreedte zich laat verklaren door tijdsverloop (rechtbank De Haag 4 november 2009, LJN: BK5629). Deze zal bij het beoordelen van de vraag of een taxateur een beroepsfout heeft gemaakt, bekijken of de taxateur bij het tot stand komen van de taxatie de zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in acht heeft genomen.

Geschil over de taxatie van de makelaar

Er zijn regelmatig procedures waarin een taxatie een rol speelt in relatie tot schadevergoeding. Een te hoge of te lage taxatie door de makelaar kan dan een wereld van verschil zijn. De rechtbank in Almelo vond in een uitspraak van 8 mei 2007 (LJN: BK5629) vond afwijkingen tussen taxaties van meer dan 25% met de werkelijke executiewaarden een beroepsfout van de taxateur. De makelaar die een te hoge vraagprijs voor een woning adviseerde werd door de rechter ook aansprakelijk gehouden. De uiteindelijke koopprijs lag 22% lager. De rechter oordeelde dat de makelaar aansprakelijk was voor de dubbele woonlasten van zijn klant (Rechtbank Amsterdam, 9 december 2009, LJN: NL6689). Ook de Raad van Toezicht van de NVM moet zich in het kader van klachtprocedures wel eens buigen over grote verschillen in taxaties.

Actie in geval van beroepsfout makelaar

De opdrachtgever van de makelaar kan een klacht indienen hij meent dat de makelaar een beroepsfout heeft gemaakt bij de taxatie. Ook kan een advocaat de schade vorderen die de opdrachtgevr heeft geleden door de fout van de makelaar. Zo was een taxatie die 18,5 tot 22 % lager lag dan gelijktijdige taxaties door andere taxateurs naar oordeel van de tuchtrechter van de makelaars in die zaak onaanvaardbaar (Raad van Toezicht Rotterdam, 2 mei 2000).