15 februari 2023

AD | Schiedam voert verhuurdersvergunning in, maar de eerste is getorpedeerd door rechter: hoe zit dat?

Categorie: Vergunningen

Dit artikel is op woensdag 15 februari gepubliceerd op de website en in de papieren editie van het AD. Advocaat Mark van Weeren stond de cliënt uit het artikel bij tegen gemeente Schiedam en heeft een bijdragen geleverd aan het artikel.

Schiedam voert verhuurdersvergunning in, maar de eerste is getorpedeerd door rechter: hoe zit dat?

Malafide pandjesbazen, overlastgevende huurders en verloederende panden. Een doorn in het oog van veel gemeenten, die dit met steeds zwaardere middelen een halt toe proberen te roepen. Schiedam voerde een verhuurdersvergunning in, maar het allereerste exemplaar is getorpedeerd door de rechter.

De ‘woonregisseur’ van de gemeente Schiedam vertelde in maart 2021 in deze krant over de ingevoerde maatregel. ,,We hebben onlangs een pandeigenaar aangewezen die hieraan moet voldoen. Die persoon heeft bezwaar gemaakt. Dat is niet gek, want wij zitten aan zijn business. Maar wij halen het onderste uit de kan om de wijken leefbaarder en veiliger te maken.”

Structurele overlast onvoldoende aangetoond

‘Die persoon’ is een verhuurder die destijds elf panden bezat in Schiedam, waarvan hij er tien verhuurde. Advocaat Mark van Weeren staat de man bij en vocht de verhuurdersvergunning met succes aan. Begin deze maand veegde de rechtbank de opgelegde maatregel namelijk van tafel. Een primeur. Andere gemeenten in het land, waaronder Rotterdam, voerden ook de verhuurdersvergunning de afgelopen jaren in.

Hoe zit de Schiedamse zaak in elkaar? Volgens de gemeente verhuurde de cliënt van Van Weeren vijf keer woonruimte aan buitenlandse personen die hier geen schriftelijke toestemming voor hadden gekregen van de gemeente, via een zogeheten huisvestingsvergunning. Ook zou twee keer sprake zijn van illegale kamerverhuur. In eerste instantie legt de gemeente drie waarschuwingen op, volgen twee handhavingsprocedures en één boete.

Ze probeerden gewoon het inkomen van mijn cliënt af te pakken

Maar al één maand na de boete legt Schiedam de vergunningsverplichting op aan de verhuurder. Terwijl die volgens de rechter pas als uiterst middel mag worden ingezet. Zo heeft de gemeente volgens de rechtbank niet aangetoond dat in de panden wet- en regelgeving structureel wordt overtreden. Zo bleek dat de vijf huurders vrij snel alsnog toestemming kregen om in de panden te wonen en blijkt volgens de rechter onvoldoende of er daadwerkelijk sprake was van illegale kamerverhuur. Ook was onvoldoende gemotiveerd dat de leefbaarheid in desbetreffende straten onder druk zou zijn gezet. Ook de boete van 2000 euro sneuvelde omdat Schiedam zich baseerde op de verkeerde regels.

‘Dit is een soort onteigening’

Advocaat Van Weeren stelt dat de aanpak van zijn cliënt door de gemeente in dit geval buitensporig was. ,,Een maand na de eerste boete werd meteen het zwaarste middel uit de kast gehaald. Zoals het nu gegaan is, lijkt me niet de bedoeling. Ze probeerden gewoon zijn inkomen af te pakken. Als hij geen vergunning zou krijgen, zou het beheer van zijn panden overgenomen worden door de gemeente. Dat is gewoon een soort onteigening.”

De verhuurder, die niet met naam genoemd wil worden, zegt in een reactie dat hij door de kwestie ‘in een hel is beland’. ,,Opeens werden mijn huurders, zonder duidelijke reden, ondervraagd door handhavers. Ik ben nog steeds bang voor ze.” Hij heeft het hierdoor gehad met de gemeente Schiedam. ,,Ik heb nu vier panden verkocht, en twee staan er in de verkoop. Jarenlang heb ik dit alles met veel moeite opgebouwd, maar ik ben hierdoor erg aangedaan.”

Schiedam zegt de uitspraak nog te bestuderen. De gemeente noemt de verhuurdersvergunning een ‘waardevol gereedschap’ om malafide verhuurders aan te pakken. Twee andere pandeigenaren werden ook verplicht een verhuurdersvergunning aan te vragen. Eén stopte daarop met verhuur, aan de ander werd een vergunning verleend.