23 januari 2012

Advocaat bespreekt aansprakelijkheid makelaar bij verhuur bedrijfsruimte

Categorie: Huurrecht

De makelaar in deze zaak, behandeld door een van onze vastgoed advocaten, biedt bedrijfsruimte aan namens de opdrachtgever. Er is een verkoopbrochure. Daarin zijn allerhande gegevens opgenomen, ook over het bestemmingsplan. Echter, het bestemmingsplan is enige maanden voor het opstellen van de verkoopbrochure gewijzigd. Met name op het onderdeel van de horeca bepaalt het nieuwe bestemmingsplan dat nog slechts op 5% van de oppervlakte ondersteunende horeca mag plaatsvinden en geen zelfstandige horeca zoals voorheen wel het geval was.

Er meldt zich een huurder. Deze geeft aan dat hij een dansschool met een grand café in het gehuurde wil beginnen. De grand café is nodig om de dansschool rendabel te kunnen exploiteren, vertelt de huurder. De makelaar vraagt onder andere om een businessplan voor het grand café.

Makelaar dient bestemmingsplan te controleren

De makelaar verzekert de huurder dan dat alles in orde is en verhuurder akkoord gaat met de plannen. Er wordt een huurovereenkomst getekend, waarbij alleen wordt vermeld dat er een dansschool wordt gevestigd. Huurder vraagt daar nog naar bij het ondertekenen van de overeenkomst. De makelaar geeft aan dat het zo goed is en de huurder gerust kunnen tekenen.

Al snel meldt de gemeente aan de huurder dat helemaal geen grand café in het gehuurde kan komen en dat de huurder onjuist geïnformeerd is. De makelaar wuift dit weg en ook de verhuurder is niet bereid om terug te komen op de overeenkomst. Huurder vernietigt de huurovereenkomst dan wegens dwaling. Verhuurder accepteert dit niet en start een procedure. De huurder wordt door de kantonrechter in het gelijk gesteld. Naar oordeel van de kantonrechter is voldaan aan het vereiste dat de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten. Dat zou alleen anders zijn als de verhuurder mocht aannemen dat de overeenkomst zonder deze inlichting (over het bestemmingsplan) wel zou zijn gesloten. Dat is niet aan de orde.

Huurovereenkomst vernietigd wegens onjuiste in formatie makelaar bij verhuur transactie

Ook het feit dat in de huurovereenkomst stond dat de bestemming dansschool was, kon verhuurder niet baten. De makelaar wist immers dat het om een dansschool met een grand café ging. Gelet op de mededelingen van de makelaar bij het ondertekenen van de overeenkomst, kan verhuurder derhalve niet achteraf stellen dat het gehuurde niet was verhuurd voor een grand café, dat was immers uitdrukkelijk bekend, mede gelet op het businessplan dat was toegestuurd.

De huurder heeft dan ook terecht wegens de onjuiste mededelingen van de makelaar de overeenkomst vernietigd wegens dwaling. De verhuurder is veroordeeld in de proceskosten.

Uitspraak Rechtbank Arnhem, sector Kanton d.d. 20 januari 2012