6 maart 2015

Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement

Categorie: Faillissementsrecht

Hoewel de norm van bestuurdersaansprakelijkheid streng is, is het als bestuurder zaak voorzichtig te zijn en rekenschap te houden dat aansprakelijkheid van het bestuur een risico is van ondernemen. Als bestuurder kunt u altijd geconfronteerd worden met een schade claim bestuurdersaansprakelijk en als advocaat ondernemingsrecht kan ik u dan helpen / advies geven.

In de uitspraak van het Hof Arnhem ging het om de vraag of er sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid, omdat de bestuurder niet aan de bank had gemeld dat er sprake was van een faillissementsverzoek. De bank stelde zich op het standpunt dat de bestuurder onrechtmatig handelde (en er dus sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid) omdat er een faillissementsverzoek was en er aldus een reëel risico was dat het aangevraagde faillissement zou worden uitgesproken en dat de vennootschap niet meer over haar vermogen zou beschikken. Het gevolg hiervan zou zijn dat de bank betalingen zou moeten terugdraaien. Hoewel de maatstaf van bestuurdersaansprakelijkheid minder streng is geworden – zoals ik dat als advocaat bestuurdersaansprakelijkheid eerder besprak – was hier van belang dat de bestuurder wist dat er een faillissementsverzoek was.

De bank stelde zich op het standpunt dat vanwege dit risico de bestuurder van de vennootschap de bank op zijn minst had moeten informeren over het aangevraagde faillissement.

Schadeclaim bestuurdersaansprakelijkheid door niet vermelden faillissement

Het Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat de vennootschap de verplichting heeft om de belangen van de bank als haar contractspartij zich aan te trekken. Het Hof overweegt dat de vennootschap de verplichting had de bank op de faillissementsaanvraag te wijzen. Maar geldt dat ook voor de bestuurder en is hij dan op grond van bestuurdersaansprakelijkheid aansprakelijk?

Een vennootschap aansprakelijk, een bestuurder aansprakelijk?

Het Hof overweegt echter dat het feit dat de vennootschap mogelijk aansprakelijk is, niet direct betekent dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad. In het algemeen is er alleen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid ten opzichte van de schuldeiser van de vennootschap, indien de bestuurder een voldoende persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt (artikel 2:9 BW). Het Hof overweegt dat de bank geen benadeelde schuldeiser is. De vennootschap hield namelijk creditsaldo. Voor zover de rechtspraak al van toepassing is, valt niet in te zien waarom de bestuurder aansprakelijk is. Dat wordt door de bank onvoldoende gesteld en dus wordt de claim van bestuurdersaansprakelijkheid verworpen.

Bestuurdersaansprakelijkheid claim? Bel advocaat bestuurdersaansprakelijkheid

Indien u zelf geconfronteerd wordt met een schadeclaim uit bestuurdersaansprakelijkheid kan ik u als advocaat ondernemingsrecht adviseren. U kunt altijd contact opnemen met ons

http://www.advocaten-amsterdam.nl/829/bestuurdersaansprakelijkheid-aansprakelijk-advocaat