21 februari 2012

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders bij lichtzinnige overname

Categorie: Bestuursrecht

Overname en bestuurdersaansprakelijkheid bestuurder vennootschap

Een advocaat kan inzicht geven in de risico’s die de bestuurder van een vennootschap loopt. In deze zaak ging het fout. In de zaak van 27 april 2011 (Rechtbank Arnhem LJN BQ4772) worden de bestuurders en feitelijk bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gehouden door de curator. De curator meent dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid omdat sprake van lichtzinnig handelen van de vennootschap door twee ondernemingen over te nemen, zonder de meest relevante cijfers te zien en/of garanties te eisen door bij het vaststellen van de koopsom uit te gaan van mededelingen van de verkoper. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat de accountant van de huurders hen had geadviseerd de transactie niet te doen.

Onvoldoende management bestuurder bij overname

De rechtbank ziet geen reden om een aandeel in de teloorgang van de onderneming op de ene bestuurder anders vast te stellen dan de andere. Kort en goed stelt de rechtbank over de bestuurdersaansprakelijkheid:

“Zij hadden zonder kennis van zaken en zonde voldoende kapitaal niet de taken op zich moeten nemen van bestuurder van deze middelgrote bouwonderneming. Daarnaast hebben gedaagden het personeel onvoldoende aangestuurd en de onderneming inadequaat gedreven. Op zichzelf kwalificeert dit laatste nog niet als kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar in de onderlinge draagplicht is dit wel van belang.”