22 december 2011

Alleen belanghebbende kan in bestuursrecht bezwaar en beroep aantekenen

Categorie: Bestuursrecht

Om bezwaar te kunnen maken of beroep in te kunnen stellen in een bestuursrechtelijke procedure moet je belanghebbende zijn. Alleen een belanghebbende in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht kan tegen een besluit van de overheid bezwaar en beroep aantekenen. Het is niet verplicht een advocaat bestuursrecht in te schakelen voor bezwaar of beroep maar het kan wel zinvol zijn. Een advocaat bestuursrecht heeft gespecialiseerde kennis en kan adviseren omtrent de kansen op succes in een bezwaar op beroepsprocedure. In spoedsituaties is het verstandig een advocaat bestuursrecht een voorlopige voorziening te laten vorderen bij de bestuursrechter. Zo kan schorsing van besluit bewerkstelligd worden.

Wanneer kan belanghebbende procedure starten bij bestuursrechter

Een belanghebbende is iemand die rechtstreeks in zijn belang geraakt wordt door een besluit van de overheid. Dat is bij voorbaat het geval indien iemand persoonlijk en objectief bepaalbaar direct geraakt wordt. Zo kan een buurman direct in zijn belang geraakt zijn voor een bouwproject naast zijn huis. Maar ook indien er oude bomen voor zijn huis gekapt worden. Als het om een groot bouwproject gaat, dan zal de uitstraling daarvan ook groot zijn. De kring van belanghebbenden zal dan ook ruimer zijn. Het afstands- en zichtcriterium wordt dan gehanteerd.

Iemand met een afgeleid belang is geen belanghebbende. Een werknemer is geen belanghebbende bij een besluit dat gericht is tegen de werknemer. Een aannemer is geen belanghebbende bij de weigering van subsidie aan zijn opdrachtgever. Een concurrent kan onder omstandigheden ook als een belanghebbende worden aangemerkt.

Ook stichting of vereniging kan procedure bestuursrechter starten

De belanghebbende kan ook een rechtspersoon zijn, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging die bepaalde belangen behartigt. In de statuten van deze rechtspersonen moet duidelijk omschreven zijn welke belangen zij behartigen. De rechter kan strikt controleren of de rechtspersoon wel belanghebbende is ten aanzien van het besluit van de overheid. Ook een belangenvereniging kan bezwaar of beroep instellen.

Of iemand dus belanghebbende is, zal afhangen van de aard en strekking van het besluit en de positie van de betrokkene(n) ten opzichte van dat besluit.