22 mei 2012

Vergoeding planschade toegekend wegens plaatsing antennemast vlakbij woningen

Categorie: Bestuursrecht

In de zaak LJN: BP2583, Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 7 januari 2011, gaat het om een antennemast voor UMTS/telefonie van 37,5 meter hoog. Deze UMTS zendmast werd geplaatst op een sportterrein in de nabijheid van de onroerende zaken van de omwonenden. De één woont op 80 meter, de ander op 83 meter van de mast. De gemeente heeft een bouwvergunning verleend en vrijstelling op grond van de (oude) Wet Ruimtelijke Ordening.

Hinder en overlast van UMTS antennemast

De twee omwonenden hebben een planschadeverzoek ingediend bij de gemeente Maasdonk. Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) is ingeschakeld om de gemeente over de planschade te adviseren. De lichtschade wordt afgewezen omdat er als overlast van lichtmasten van het sportveld was. Ook vermeend gezondheidsrisico levert geen schade op. Wel adviseert het bureau dat sprake is van waardevermindering van de woningen vanwege beperkte aantasting van het uitzicht. De schade wordt vastgesteld op € 12.000,– voor de ene omwonende en € 5.000,– voor de andere. Conform dit advies heeft gemeente deze vergoeding toegekend. De omwonenden gaan daartegen in beroep, maar de Rechtbank Den Bosch bepaalt dat de bedragen van € 12.000,– en € 5.000,– voor planschade redelijk zijn. De woningen daalden is waarde naar respectievelijk € 753.000,– en € 280.000,–.

De omwonenden laten het er niet bij zitten en gingen in hoger beroep bij de Raad van State. Deze heeft op 30 november 2011 uitspraak gedaan (te vinden op rechtspraak.nl; LJN: DU6314).

Rechter bevestigd schadevergoeding wegens plaatsing antennemast

De Raad van State onderstreept dat de Rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de vermeende gezondheidsrisico’s buiten beschouwing gelaten mogen worden. De omwonenden hadden nog een advies van hun eigen makelaar overgelegd. Daar heeft de Rechtbank geen doorslaggevende waarde aan toegekend. Dat heeft de Rechtbank naar oordeel van de Raad van State correct gedaan, nu geen planvergelijking is uitgevoerd en de bewering dat de mast zou leiden tot reflexlicht niet nader is onderbouwd. De Raad van State wijst het beroep dan ook af. De uitspraak van de Rechtbank blijft in stand, dus ook de toegekende planschadevergoeding ter grootte van € 12.000,– en € 5.000,– voor beide omwonenden. Stel onze advocaat bestuursrecht vrijblijvend uw vraag over planschade.