10 oktober 2011

Crisis als excuus om contract te beeindigen; onze advocaat geeft voorbeelden

Categorie: Contractenrecht

De rechter kan de overeenkomst op vordering van een van de contractspartijen geheel of gedeeltelijk ontbinden en gedeeltelijk wijzigen, indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de overeenkomst niet verwacht mag worden. De Hoge Raad heeft echter bepaald dat dit artikel terughoudend toegepast moet worden.

Regelmatig is getracht om contracten open te breken. Wat heeft dat zoal opgeleverd in de rechtspraak:

  • crisis in de vastgoedmarkt was onvoldoende om contract te wijzigen; lees ook boete bij ontbinding contract
  • het openbreken van een echtscheidingsconvenant is eveneens afgewezen;
  • het beroep van een bank niet te financieren wegens de kredietcrisis werd afgewezen;
  • van kracht worden van een nieuwe wet rechtvaardigt geen wijziging in een pensioenvoorziening (althans niet in de zaak waar dit gevorderd werd voor de rechter);
  • tegenvallend bezoekersaantal in een winkelcentrum rechtvaardigt geen vordering tot vermindering van de huurprijs;
  • ook niet de Beverwijkse Bazaar (KTR Haarlem 17 juni 2010, LJN BM 9490).

Openbreken contract

Er zijn ook gevallen waar het beroep op artikel 6:258 BW wel werd gehonoreerd:
– ontbreken van omzet bij een franchiseovereenkomst is een onvoorziene omstandigheid welke wijziging van het contract en/of ontbinding rechtvaardigde (RB Rotterdam 16 juni 2010, LJN BN4076);
– pachtovereenkomst die niet voldeed aan het gewijzigde Varkensbesluit kon eveneens ontbonden worden;
– indien zich daadwerkelijk onvoorziene omstandigheden voordoen in de echtscheidingssituatie, kan de echtscheidingsconvenant ontbonden, c.q. gewijzigd worden (RB Den Haag 1 februari 2010, LJN BL 2856).