1 mei 2013

Overdracht van economische eigendom

Categorie: Beslagrecht

Een erfpachter, huurder, pachter of lessor is een eigenaar in economische zin. Het juridische eigendom ligt echter bij de eigenaar van de grond, de woning of een auto. Erfgenamen kunnen een erfenis in vruchtgebruik geven aan de langst levende vader of moeder. Ook dan heeft de vruchtgebruiker het economische eigendom. Het juridische eigendom ligt dan bij de erven.

Overdracht van economische eigendom

Indien sprake is van een economische eigendomsoverdracht, dan heeft de economische eigenaar belang bij bescherming van zijn positie. De juridische eigenaar kan immers failliet gaan. Ten laste van hem kan beslag gelegd worden. Om de positie van de economische eigenaar zeker te stellen wordt in de akte doorgaans een (zeer) hoge boete opgenomen. Een andere mogelijkheid is dat op het onroerend goed dat wordt overgedragen aan de economische eigenaar een zeer hoge hypotheek wordt gevestigd welke de werkelijke waarde vele malen overtreft. Deze hypotheek wordt gevestigd ten gunste van de economische eigenaar.

Beslag ten laste van juridisch eigenaar

Indien in zo’n situatie toch beslag gelegd wordt, dan zal uitwinning van het beslag niets opbrengen voor de beslaglegger. Indien de beslaglegger dan toch zou executeren, dan kan dit misbruik van recht opleveren. Een advocaat kan dat beoordelen.
Als het de bedoeling is dat in de toekomst de juridische eigendom ook overgaat op de economische eigenaar, dan kan dit op voorhand geregeld worden tussen koper en verkoper. De juridische eigenaar dient dan een onherroepelijke volmacht te verstrekken ten behoeve van de economische eigenaar.

Aansprakelijkheid en lasten juridisch eigenaar

De juridische eigenaar zal andere lasten en risico’s en aansprakelijkheden willen afwentelen op de economische eigenaar. Dit zal ook in de akte tussen koper en verkoper vastgelegd dienen te worden.

Economisch eigenaar en fiscus

De economische eigendom kent ook diverse fiscale aspecten. In feite wordt de inkomsten- en vennootschapsbelasting economische eigendom vrijwel gelijk gesteld met de juridische eigendom ervan.