9 augustus 2011

Opzegging huur winkelruimte wegens renovatie

Categorie: Bestuursrecht, Huurrecht

De verhuurder van winkelruimte kan slechts op bepaalde gronden (en op bepaalde momenten) de huurovereenkomst opzeggen. Een voorbeeld daarvan is dat de verhuurder het gehuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik en overgaat tot opzegging van het huurcontract. Dat kan in verschillende situaties aan de orde zijn.

Renovatie van het betreffende winkelpand is er een van. Onder renovatie wordt zowel sloop met vervangende nieuwbouw verstaan als gedeeltelijke vernieuwing. De wet kent twee renovatieregelingen, namelijk een voor het geval waarbij de huurovereenkomst in stand kan blijven en een waarbij renovatie niet mogelijk is zonder beëindiging van de huurovereenkomst. Uitgangspunt is dat de verhuurder begint met een redelijk voorstel aan de huurder.

Dagvaarding huurder na opzegging huur

Indien een huurder niet vrijwillig vertrekt, dan zal de verhuurder hem kunnen dagvaarden en de rechter vragen om de huurovereenkomst te beëindigen en een datum van ontruiming vast te stellen. In deze procedure dient de verhuurder aannemelijk te maken dat hij het gehuurde, of een gedeelte daarvan, dringend nodig heeft voor renovatie. Voor een belegger kan dat lastig zijn.

Positie verhuurder bij renovatie bedrijfsruimte

Kortom, de procespositie van de verhuurder is in veel gevallen redelijk sterk, mits de grond voor renovatie aannemelijk is gemaakt. Als er eenmaal is ontruimd, vindt er door de rechter geen controle plaats of de renovatie daadwerkelijk in gang is gezet. In de wet is ook geen specifieke bepaling opgenomen waarin de verhuurder verplicht wordt om binnen een bepaalde termijn met de renovatie te beginnen. De winkeleigenaar die te maken krijgt met opzegging van zijn huurcontract dient tijding advies te vragen aan een advocaat huurrecht over zijn juridische positie jegens de verhuuder