6 september 2011

Leegstand woning, wat adviseert advocaat over meldplicht en tijdelijke verhuur?

Categorie: Bestuursrecht

Meldplicht bij leegstand woning

Een leegstaande woning moet binnen 5 dagen worden gemeld bij de B & W gemeente, tenminste als de gemeente een Leegstandsverordening heeft waar dit is is geregeld. Uitzondering: als het leegstand betreft op grond van renovatie van de woning. Bij renovatie krijgt de eigenaar toestemming om zijn pand zes maanden leeg te mogen laten staan. Er kan verlenging aangevraagd worden.

Boete bij verzuim meldplicht leegstand woning

Er staat een sanctie op het langer dan 6 maanden ongeoorloofd leeg laten staan van een woning. De gemeente kan bijvoorbeeld dwangsommen opleggen tot een zeker maximum. Van sancties zoals een last onder dwangsom is pas sprake als een eigenaar niet wil meewerken aan het verzoek tot informatie van de gemeente, bijvoorbeeld door geen gegevens te verstrekken. Tijdelijk verhuren kan uitkomst bieden. Lees ook: [boete en leegstandswet.](<http://In de leegstandsverordening van de gemeente is een meldplicht opgenomen. De meldplicht treedt in werking zodra leegstand langer dan zes maanden heeft geduurd. Na de melding moet de gemeente overleg voeren met de eigenaar. De gemeente kan dan een leegstandsbeschikking nemen om uitspraak te doen over (de(wijze van) gebruik van het leegstaande gebouw. De gemeente kan dan ook een gebruiker voordragen. Natuurlijk kan de eigenaar ook zelf een huurder voordragen voor de leegstaande woning.>)

Tijdelijke verhuur bij leegstand; geen huurbescherming

Tijdelijke verhuur van leegstaande woningen is mogelijk. Dat heeft voordelen zoals:

  1. de eigenaar kan doorgaan met de verkoop van de woning. In de tijdelijke huurovereenkomst worden, met inachtneming van de Leegstandwet, afspraken gemaakt over de opzegging. De huurder kan geen aanspraak maken op huurbescherming. De bepalingen van de Leegstandswet zijn dan van toepassing.
  2. de eigenaar kan dubbele hypotheeklasten deels compenseren.
  3. de huurder betaalt de huurprijs die door de eigenaar op basis van de puntentelling (maximaal toelaatbare huurprijs) wordt voorgesteld c.q. vastgesteld, door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld, en in de vergunning wordt opgenomen.

Verhuur leegstaande woning is aan regels gebonden

Tijdelijke verhuur is alleen mogelijk in geval:
• Nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
• In de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar bewoond is geweest of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar is bewoond is geweest (de eigenaar is dus de laatste bewoner);
• Of in de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.

Vergunning tijdelijke verhuur Leegstsandswet

Voor tijdelijke verhuur dient een vergunning aangevraagd te worden. Dit zijn de voorwaarden die de wet stelt:

  1. de woning moet behoren tot één van de wettelijke categorieën van koopwoningen (zie hierboven);
  2. de woning moet leeg staan;
  3. van de eigenaar/verhuurder kan niet worden verlangd dat deze de woning op een andere wijze dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting (verkopen, reguliere (niet-tijdelijke) verhuur of zelf bewoning);
  4. de te verhuren woning zal in voldoende mate worden bewoond;
  5. voor de woning is nog niet eerder een vergunning afgegeven.

    De vergunning wordt in principe verleent voor 2 jaar. De eigenaar kan verlenging aanvragen tot 5 jaar. Bel vrijblijvend onze advocaat huurrecht als u hierover vragen heeft.