6 maart 2012

Huurder niet gebonden aan huishoudelijk reglement; schotelantenne blijft

Categorie: Bestuursrecht

VvE-advocaat bespreekt over huishoudelijke reglement VvE en splitsingsreglement

Een VvE-advocaat zal u vertellen dat de VVE het huishoudelijk reglement ook kan handhaven tegen huurders. De huurder van een appartement is ook gebonden in aan het huishoudelijk reglement dat de VVE handhaaft, ook als het niet in de huurovereenkomst staat. Dat is zo mits dit reglement in de splitsingsakte is opgenomen. Dat is de akte van de notaris waarbij het gebouw in onderdelen (appartementen) is gesplitst. In de meetse vvE reglementen is opgenomen dat een huurder een gebruikersverklaring moet ondertekekrn. Daarin verklaard de huurder dat hij de vvE-regels zal naleven. De appartementseigenaar is verplciht zonder te dragen voor ondertekening van de gebruikersverklaring door de huurder.

Rechtzaak VvE tegen appartementseigenaar wegens wijziging appartement zonder toestemming VvE

In deze zaak kon de VVE het verbod op een schotelantenne niet handhaven. Het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren (hierna: VvE), dat op 26 februari 2002 is vastgesteld, bepaalt in artikel 2 van hoofdstuk H (antennes):

“[Schotel]antennes e.d. mogen niet worden geplaatst of bevestigd op of aan het gebouw.”
De rechter had in deze zaak niet vastgesteld dat dat het reglement waarop De Woonplaats zich beroept – het huishoudelijk reglement, vastgesteld door de VvE op 26 februari 2002 – deel uitmaakt van het splitsingsreglement of enig modelreglement waarnaar in het splitsingsreglement wordt verwezen. Dat dient wel het geval te zijn volgens artikle 5:111 BW.

Huishuidelijk Reglement VvE is geen splitsingsreglement

De huurder die het schotelantenne aan zijn appartement had bevestigd kwam hier goed weg. Het huishoudelijk reglement was niet goed opgenomen in de splitsingsakte. De VVE die actie ondernam tegen de schotelantenne werd alsnog door de Hoge Raad in het ongelijk gesteld.

Uitspraak op rechtspraak.nl; Hoge Raad, LJN: BU8174, 10 februari 2012. Meer info: VvE, reglement en handhaving