29 september 2010

Kraakwet kan volgens advocaat gewoon toegepast worden

Categorie: Bestuursrecht

Onder de nieuwe anti-kraakwet is kraken per 1 oktober 2010 illegaal.

Krakers riskeren maximaal een jaar celstraf. Indien krakers als groep geweld gebruiken, kunnen ze twee jaar en acht maanden krijgen.
Eigenaren van gekraakte panden kunnen aangifte doen en de politie en openbaar ministerie verzoeken om actie te nemen.
De wet is ook van toepassing op panden die op 1 oktober 2010 al zijn gekraakt.

De HR bevestigt in de uitspraak van 28 oktober 2012 het eerdere oordeel van het Hof, dat de Kraakwet nog niet garandeert dat een strafrechtelijke ontruiming niet strijdt met art 8 EVRM is. Krakers zou een effectieve remedie als bedoeld in art. 13 EVRM ten dienste moeten staan om de rechtmatigheid van een (dreigende) schending van art. 8 EVRM te laten toetsen door de rechter. Door de kraker in de gelegenheid te stellen de voorzieningenrechter in eerste aanleg over zo´n gestelde schending te laten oordelen, is zo´n effectieve remedie geboden. De krakers kunnen bij dreigende ontruiming dus trachten in kort geding de ontruiming tegen te houden.