26 juni 2011

Advocaat over onrechtmatige publicatie over TV persoonlijkheid

Categorie: Bestuursrecht

De rechter heeft bepaald dat het onrechtmatig was een Nederlandse TV persoonlijkheid als Mladic te portreteren in de Varagids. De rechter oordeelt onder meer:

“In een column in de VARAGIDS wordt eiser geassocieerd met de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic. Het artikel heeft als kop “[eiser] is Ratko Mladic” en in het artikel staat een fotomontage afgedrukt waarin eiser is gekleed als Mladic. De begeleidende tekst is geschreven als zijnde afkomstig van eiser. De voorzieningenrechter bepaalt dat het artikel onrechtmatig is en is van oordeel dat de uitingen jegens eiser onnodig grievend zijn in relatie tot het door de VARA te dienen belang. De voorzieningenrechter veroordeelt de VARA tot een rectificatie en een dwangsom, en wijst een voorschot op schadevergoeding wegens immateriële schade af. De uitlatingen zijn niet onrechtmatig tegenover de TROS, daarom zullen de vorderingen van de TROS worden afgewezen.”

De VARA moet rectificeren en verbeurt een dwangsom van € 10.000 voor de uit te brengen Varagids die na 25 juni 2011 niet die rectificatie bevat (met maximum van € 50.000 aan dwangsommen). De rectificatie moet luiden:

“De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 16 juni 2011 geoordeeld dat de publicatie van het artikel onrechtmatig is jegens [eiser], onder meer nu zij onnodig grievend is en zij inbreuk maakt op zijn goede naam en reputatie. Er is geen enkele aanleiding de heer [eiser] te associëren met de persoon van Ratko Mladic. Als gevolg hiervan heeft [eiser] schade geleden en dreigt hij verdere schade te lijden.”

Uitspraak is te vinden op: http://zoeken.rechtspraak.nl/ResultPage.aspx

Lees ook: http://frontpage.fok.nl/nieuws/449008/1/1/50/luckytv-verliest-van-ron-boszhard.html