28 november 2014

Wegverbreding A10 en Zuidas

Categorie: Bestuursrecht

Wegverbreding en aanleg rijksweg A10 en Zuidas

Met het project Zuidasdok, een project van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam, wordt door wegverbreding en ondergronds brnegn van de A10 Zuid de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en de noordelijke Randstad, zowel visa de weg als met het openbaar vervoer verbeterd. Dit wordt onder andere bereikt door wegverbreding de A10 met extra rijstroken en het ondergronds brengen van de A10 ter hoogte van centrumgebied van Zuidas. Met het ondergronds brengen van de A10 wordt gepoogd de luchtkwaliteit te verbeteren en een vermindering van de geluidsoverlast ter hoogte van het centrum van Zuidas.

Hinder en schade door verbreding A10 en Zuidas?

Voor de aanleg en verbreding van de snelwegen heeft Rijkswaterstaat moet veel werk verricht worden. De aanleg van de rijksweg zal veel overlast en geluidshinder veroorzaken. Bedrijven en woningen zullen mogelijk moeten wijken of een gedeelte van hun perceel kwijt raken. In dat geval zal Rijkswaterstaat met u (gaan) onderhandelen over de aankoop van de grond. Indien Rijkswaterstaat niet met de eigenaar van de grond tot overeenstemming komt, zal onteigening gestart worden. Door een onteigeningsprocedure wordt bewerkstelligd dat de eigendom van grond overgaat op de Staat. De eigenaar, huurder, erfpachter of ander gebruiker van de grond heeft in een onteigeningsprocedure recht op volledige schadeloosstelling. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen blijvende schade door de wegaanleg en tijdelijk schade door bouwwerkzaamheden in verband met wegwerkzaamheden. Voor meer informatie zie ook: schade tracebesluit

Bouwwerkzaamheden A10 en Zuidas

Voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2013 begonnen en zullen 3 tot 4 jaar duren. Dit betreft werkzaamheden als het verleggen van kabels en leidingen en het verplaatsen van fietsenstallingsplaatsen. Er lopen tegelijkertijd procedures voor het vast te stellen Tracébesluit, het Milieueffectrapport en de aanpassingen van de bestemmingsplannen. *Inspraak is mogelijk door zienswijze en beroep tegen het Tracebesluit als een zienswizje is ingediend. Onze advocaat bestuursrecht kan daarbij adviseren. Vervolgens wordt gestart met de bouw van de tunnels voor de nieuwe rijksweg en de stapsgewijze aanpak van het station en de stationsomgeving van station Amsterdam Zuid. De trein, metro, bus en station blijven tijdens de werkzaamheden functioneren terwijl de drukte in en rond het station elk jaar toeneemt. De tunnels van de nieuwe A10 worden naast de huidige A10 gebouwd zodat er tijdens de werkzaamheden ter plekke geen rijstroken dicht hoeven.