23 januari 2014

Aandeelhoudersgeschil

Categorie: Bestuurders

Geschillen tussen aandeelhouders hebbe niet alleen gevolgen voor de aandeelhouders, maar kunnen er ook toe leiden dat de de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Een snelle en adequate oplossing van deze aandeelhoudersgeschillen is daarom essentieel. U kunt daarbij rekenen op deskundige bijstand van een van onze advocaten vennootschapsrecht mr. Jeroen Latour van Blenheim Advocaten. Hij kan u als aandeelhouder uitgebreid adviseren over de wettelijke en contractuele mogelijkheden om deze situaties te doorbreken. Advocaat vennootschapsrecht mr. Jeroen Latour heeft ruime ervaring met het voeren van procedures op dit terrein, zoals uitkoopprocedures en enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer, waarin het beleid van de onderneming onder de loep wordt genomen en zo nodig wordt verzocht ordemaatregelen te treffen, bijvoorbeeld in de vorm van schorsing van bestuurders, aandeelhoudersbesluiten of het stemrecht van een aandeelhouder. Natuurlijk heeft hij ook een grote mate van ervaring bij het voeren van minnelijke onderhandelingen op dit vlak en het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst. Lees ook andere blogs van een van onze advocaten vennootschapsrecht mr. Jeroen Latour over aandeelhoudersgeschillen >>>>>>>>>>>>