20 januari 2012

Verborgen gebreken aan woning; klachtpicht koper; advies advocaat

Categorie: Vastgoedrecht

Indien na de koop van een woning blijkt van verborgen gebreken of zichtbare gebreken, dient de koper dit direct te melden aan verkoper. De termijn is twee manden na ontdekking, uitzonderingen daar gelaten. Zie ook: verborgen gebrek.

Vaak zal de aansprakelijkheid voor zichtbare en onzichtbare gebreken zijn uitgesloten in het koopcontract. Dat laat onverlet dat het verstandig is alle gebreken die na het sluiten van de koop ontdekt worden direct schriftelijk te melden aan de verkoper.

Uitsluiting aansprakelijkheid voor verborgen gebreken

Uitsluiting voor (verborgen) gebreken heeft niet altijd effect. Verkoper heeft namelijk ook een mededelingsplicht. Indien hij in strijd met deze mededelingsplicht bepaalde gebreken verzwijgt die hij had moeten melden, dan kan hij zich niet op uitsluiting van aansprakelijkheid beroepen. Mededelingsplicht betreft niet alleen bouwkundige kwesties, maar ook omstandigheden in de omgeving, zoals geluids- of stankoverlast.

Aansprakelijkheid verkoper bij verborgen gebrek

Een andere mogelijkheid is dat sprake is van een verborgen gebrek dat aan het normale gebruik van de gekochte woning in de weg staat. Ook als dat gebrek voor de verkoper niet zichtbaar was. Dat kan leiden tot aansprakelijkheid van de verkoper. Dat hangt onder meer af van de ouderdom van de woning, de ernst van de gebreken en dergelijke. In verband met de korte termijn van de klachtplicht is het van belang dat de koper zo snel mogelijk een advocaat inschakelt om melding te doen van de gebreken en verkoper aansprakelijk te stellen.