11 september 2012

Waarschuwingsplicht en informatieplicht architect en aannemer

Categorie: Bestuursrecht

Waarschuwingsplicht aannemer en architect en aansprakelijkheid

Aannemer voldoet niet aan waarschuwingsplicht en is aansprakelijk voor de gevolgschade. Het verweer van aannemer dat de architect een fout heeft gemaakt doet niet af aan aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen van het niet waarschuwen. Een voorbeeld is de uitspraak van de Raad van arbitrage voor de Bouw, 23 februari 2009, TBR [2009/133](<dial: 2009/133>). De Raad van Arbitrage overweegt over de aansprakelijkheid van de aannemer i.v.m. de waarschuwingsplicht:

“Een waarschuwing voor een ondeugdelijk ontwerp moet duidelijk, uitdrukkelijk en gemotiveerd zijn. Naar het oordeel van arbiter voldoet het enkele aandragen van een deugdelijk alternatief daar niet aan, zodat het verweer van de aannemer faalt.
Vanzelfsprekend kan het nog door aannemer gestelde feit dat de architect (tijdens de oplevering) de eigen fout in het ontwerp niet heeft onderkend niet afdoen aan aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen van het niet waarschuwen.”

Over het herstel van de schade wegens verzuim waarschuwingsplicht en kosten van herstel:

*39. “Daarnaast heeft opdrachtgever recht op herstel van de gevolgschade van de lekkages (vervangen van aangetaste triplex betimmering van de gevel waarin de schuifpui zich bevindt en de afwerking daarvan).

  1. Daarbij moet rekening worden gehouden met het leegruimen van de uitbouw, het afdekken van vloeren en delen van de wanden en het terugruimen van de inboedel.
  2. De kosten op basis van herstel door een derde raamt arbiter in billijkheid op € 5.750,00 inclusief BTW. Naar het oordeel van arbiter heeft opdrachtgever recht op vergoeding van dit gehele bedrag, nu aannemer ten onrechte heeft geweigerd herstel van de lekkage en gevolgschade uit te voeren en derhalve ten aanzien hiervan in verzuim verkeerde.”*

Waarschuwingsplicht architect

Ook de architect dient een opdrachtgver te wijzen op risico’s in een bouwplan. De architect heeft dienaangaande ook een waarschuwingsplicht en informatieplicht. In de uitspraak van Arbitrage instituut Bouwkunst, 10 juni 2003, No. 1600-6871, BR 2004/32 staat een voorbeeld daarvan. Het gaan over vochtproblemen die de architect had moeten voorzien.:

Nu deze problemen niet dermate onvoorzienbaar waren dat de architect daarmee geen rekening heeft hoeven te houden, had het in ieder geval op de weg van de architect gelegen zich over dit risico met de opdrachtgever te verstaan. Daarbij verdient aantekening dat de meerkosten van het destijds aanbrengen van adequate voorzieningen relatief gering zouden zijn geweest. ”

Lees ook: arbitrage bouw.