8 september 2011

WOB verzoek krant over informatie integriteit ambtenaren fout afgehandeld

Categorie: Bestuursrecht

Voorbeeld advocaat bestuursrecht over foute afhandeling WOB verzoek door gemeente

Bij brief van 21 januari 2010 heeft appellant het college verzocht o.g.v. de WOB om inzage in alle bij het college berustende stukken die betrekking hebben op alle onderzochte meldingen bij het Meldpunt Integriteit van de gemeente Haarlemmermeer (hierna: het meldpunt).

Juridisch kader bij aanvraag informatie in WOB verzoek bij gemeente %3