20 februari 2012

Bestuurlijke boete AFM met succes aangevochten

Categorie: Bestuurlijke boete

In de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 20 oktober 2012 (AWB 11/789) ging het om een door de AFM opgelegde bestuurlijke boete. De AFM had een onderzoek gedaan naar de vennootschap. Daarbij is geconcludeerd dat de vakbekwaamheid van medewerkers onvoldoende gewaarborgd was. Dit is kenbaar gemaakt door de AFM in een voornemen, waarbij werd aangekondigd dat, indien geen passende maatregelen worden getroffen, een boete opgelegd kan worden. Dat gebeurde vervolgens. De vennootschap tekende bezwaar aan tegen de oplegging van de bestuurlijke boete van € 6.000,– wegens overtreding van artikel 4:9 lid 2. Dit bezwaar wordt in eerste instantie door de AFM behandeld. Deze wees het bezwaar af. De vennootschap ging in beroep bij de rechtbank. Daar had de vennootschap meer succes. De rechtbank constateerde dat voor dezelfde feiten de vennootschap al eens een boete opgelegd had gekregen. Daarmee is naar oordeel van de rechtbank het belangrijke beginsel ne bis in idem geschonden. Dat beginsel houdt in dat niemand tweemaal mag worden gestraft voor dezelfde overtreding. Opvallend was dat de Rechtbank Rotterdam ambtshalve tot dit oordeel kwam.