1 maart 2016

AFM met nieuwe oplossing rentederivatenproducten?

Categorie: Financieel recht

AFM maakt zich sterk voor aanpak herstel rentederivaten. Vandaag heeft de AFM een aanpak gespresenteerd zodat banken fouten gaan herstellen die zijn gemaakt bij de advisering van renteswaps.

In december 2015 concludeerde de AFM al dat de herbeoordeling van renteswaps door banken ver onder de maat is. Deze conclusie kan ik van harte onderschrijven. Banken doen er alles aan om herbeoordelingen te traineren en zelfs basale fouten in renteswaps (bijvoorbeeld een overhedge in renteswap) worden afgeschoven op de klant. Het komt ook vaak voor dat de bank pas bij dagvaarding de renteswap herbeoordeelt en er opeens wél een compensatie is van de schade veroorzaakt door renteswaps mogelijk is.

Richtlijnen voor oplossingen renteswaps

De AFM vat de aanpak voor het herstel van de problemen veroorzaakt door renteswaps als volgt samen:

  • Uniform herstelkader zal gedetailleerd voorschrijven hoe banken klanten moeten compenseren in specifieke situaties;
  • Onafhankelijke deskundigen zullen herstelkader met banken uitwerken en overeenkomen;
  • AFM controleert toepassing herstelkader.
  • Externe beoordelaars zorgen voor juiste toepassing herstelkader
  • Afronding van onafhankelijk onderzoek bij AFM verwacht in tweede kwartaal 2016.
  • De toezichthouder wil dat banken nu echt het Midden-en kleinbedrijf gaan compenseren.

Verbeteren herbeoordelingen van renteswap?

Uitgangspunt van de AFM is het verbeteren van de beoordeling van de rentederivatencontracten. Daarbij moeten de banken het klantbelang centraal stellen. Om klanten recht te doen, worden er specifieke oplossingen voorgeschreven.Dit moet leiden tot een efficiënte afhandeling en minimale ruimte voor interpretatie door de banken bij de beoordeling van de contracten.

Dit alles wordt dan getoetst door externe beoordelaars.

Lange procedure; klanten lang in de kou bij schade renteswaps

Het is een positieve ontwikkeling, maar menig gedupeerde van renteswaps zal hier sceptisch tegen aan kijken. De planning is dat medio 2017 pas wordt gecompenseerd. Vaak is de schade dan enorm opgelopen en het is maar de vraag of de door de banken geboden compensatie recht doet aan de situatie. Veel renteswap gedupeerden zijn het (terecht) zat en laten de herbeoordeling feitelijk verrichten door de onafhankelijke rechter. Hebt u zelf ook een renteswap? Laat deze dan eerst beoordelen door Blenheim.

http://www.advocaten-amsterdam.nl/1050/Rabobank-renteswap-overhedge-ontbonden