4 maart 2016

Torenhoge AirBnB-boetes door rechter mogelijk ongeldig verklaard

Categorie: Bestuursrecht

Torenhoge AirBnB-boetes door rechter mogelijk ongeldig verklaard

De gemeente Amsterdam heeft in het afgelopen jaar diverse keren uitgesproken dat zij illegale verhuur via platforms als AirBnB wenst tegen te gaan. Als reactie op deze groeiende markt is de gemeente hierop actief gaan handhaven. En niet zonder succes. In 2015 zijn er maar liefst 268 bestuurlijke boetes opgelegd en 167 illegale hotels gesloten. De hoogte van een dergelijke boete varieert vaak tussen de EUR 12.000,– en EUR 84.000,–. Dit zijn geen geringe bedragen.

Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 18 januari 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:568) heeft er mogelijk toe geleid dat de boetes die zijn opgelegd tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2016 niet kunnen worden ingevorderd vanwege een fout in de regionale Huisvestingsverordening. De gemeente is namelijk in het laatste half jaar van 2015 vergeten om de Huisvestingsverordening aan te passen aan de nieuwe Huisvestingswet.

Woningonttrekking en boete

In geval van woningonttrekking heeft de gemeente op grond van de Huisvestingsverordening 2015 de bevoegdheid om een AirBnB-boete op te leggen. In de Huisvestingsverordening werd echter naar verkeerde artikelnummers verwezen van de Huisvestingswet, omdat die nog niet goed was aangepast. Hierdoor klopte de wettelijke grondslag van de AirBnB-boete niet meer. Met andere woorden, omdat er niet naar het artikel van woningonttrekking werd verwezen, maar naar artikelen met een heel ander onderwerp, was er geen reden meer om de boete te voldoen. De rechter oordeelde dus dat het ontbreken van een wettelijke grondslag ertoe leidt dat de bestuurlijke boete voor AirBnB niet langer hoeft te worden voldaan.

Als huiseigenaren of huurders dus een boete opgelegd hebben gekregen vanwege AirBnB, kan de advocaat dus naar deze uitspraak verwijzen. Mogelijk hoeft de AirBnB-boete dan niet te worden betaald. Het voorgaande geldt ook als de AirBnB-boete reeds aan de gemeente betaald is.

Als u vragen hebt over AirBnB-boetes of andere vormen van shortstay, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten bestuursrecht.