15 september 2015

Battle of forms – welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?

Categorie: Bestuursrecht

Battle of forms – welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?

Als twee ondernemers met elkaar een overeenkomst sluiten en als zij allebei naar hun eigen algemene voorwaarden verwijzen, is de vraag wiens voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst.
In dat geval is er sprake van een battle of forms.

### Strijdigheid algemene voorwaarden

Over de strijdigheid van twee sets algemene voorwaarden is in artikel 6:225 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek het hiernavolgende bepaald;
***“Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.”***
Deze remedie voor de battle of forms wordt ook wel de *first shot-rule* genoemd.
De first shot-rule houdt in dat de algemene voorwaarden die als eerste van toepassing zijn verklaard gelden, tenzij de andere partij bij de van toepassing verklaring van de tweede set voorwaarden uitdrukkelijk de eerste set van de hand wijst.
Het van de hand wijzen van de eerste set dient expliciet te geschieden. De partij die de tweede set van toepassing wenst te laten zijn, dient de eerste set met naam en toenaam van de hand te wijzen en zijn (eigen) voorwaarden van toepassing te verklaren. Indien de (tweede) partij dat niet doet, dan is hij gebonden aan de eerste set voorwaarden.

### Offerteaanvraag met verwijzing naar eigen voorwaarden

Ook zie je vaak dat een onderneming in een uitnodiging om een aanbod te doen (ook wel een offerteaanvraag genoemd), verwijst naar toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden. Als in de offerte die daarop volgt vervolgens de voorwaarden niet van de hand gewezen worden (zoals hierboven bedoeld), zijn de voorwaarden van de partij die de uitnodiging heeft gedaan van toepassing.
Hier dient dus goed opgelet te worden.

### Advocaat algemene voorwaarden

Indien u naar aanleiding van deze blog of in zijn algemeenheid vragen heeft over algemene voorwaarden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Blenheim (020 52 10 100).