11 juni 2015

Gebruik maken van 2 sets algemene voorwaarden.

Categorie: Algemene voorwaarden, Contractenrecht

Tot zeer recent was het uitgangspunt dat de gebruiker van algemene voorwaarden tijdig en op een voor de wederpartij begrijpelijke en niet onredelijk bezwarende wijze aan te geven welke set of sets algemene voorwaarden op de te sluiten overeenkomst van toepassing is of zijn. Als dat niet is gebeurd en het voor de wederpartij onduidelijk is welke van de verschillende sets algemene voorwaarden van toepassing is, bijvoorbeeld bij verwijzing naar twee onderling verschillende sets algemene voorwaarden met gebruik van het woord “of” (een zogenaamde alternatieve dubbele verwijzing), is de consequentie dat geen van de sets algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst. Zo is door de Hoge Raad bepaald in Avero Visser.

Forfarmers

De Hoge Raad heeft deze regel echter recent nader ingevuld in het arrest ForFarmers. Kort gezegd is er in deze casus een koopovereenkomst gesloten waarin zowel de branchevoorwaarden voor graanhandelaren als ook hun eigen Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

Op het punt van de geschillenbeslechting bevatten de twee sets onderling tegenstrijdige regelingen, in de branchevoorwaarden is een arbitraal beding opgenomen, terwijl de Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden een forumkeuzebeding bevatten voor de rechtbank Middelburg. Op grond van het arrest Avero Visser stelde ForFarmers zich op het standpunt dat beide sets niet tegelijk van toepassing kunnen zijn en daarom beide sets buiten toepassing moeten worden gelaten.

De Hoge Raad beslist dat dit standpunt onjuist is omdat in dit geval, in tegenstelling tot de casus Avero/Visser, de toepasselijkheid van beide sets algemene voorwaarden is bedongen en aanvaard. Beide sets algemene voorwaarden gelden dus in dit geval waarbij ook beide sets zijn aanvaard en wordt aan de hand van de bedoeling van partijen bepaald welke bepaling in een specifiek geval gelding heeft.

Advocaat algemene voorwaarden

Mocht u vragen hebben over (de toepasselijkheid van) algemene voorwaarden of meer specifiek over de inhoud van de door u gebruikte algemene voorwaarden kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende voor een vrijblijvend eerste gesprek.