14 november 2021

Alternatieve en eenvoudige financieringsinstrumenten voor early stage investeringen

Categorie: Ondernemingsrecht

Een alternatief voor de converteerbare leningsovereenkomst zijn de uit Amerika afkomstige SAFE (Simple Agreement for Future Equity) en KISS (Keep it Simple Security). Deze worden buiten Nederland al veel gebruikt door Angel of venture capital investeerders. De Nederlandse variant is de EPOS (Easy Pre-payment on Shares).

Bij een Series A round financiering (ook wel priced round genoemd) vindt een waardering van de onderneming plaats, één van de belangrijkste onderwerpen van discussie.

Financiering wordt in deze fase over het algemeen aangetrokken door middel van uitgifte van aandelen. Partijen onderhandelen over de inhoud van een Term Sheet, vaak meer dan 10 pagina’s.

De fase voordat investeerders aan boord komen is de zogenaamde Seed Fase. In deze fase is het vaak lastig om een waardering aan de onderneming te geven. Om discussies hierover te voorkomen, wordt in deze fase veelal gebruik gemaakt van een converteerbare leningsovereenkomst.

De Converteerbare leningsovereenkomst

De converteerbare lening converteert in aandelen op een later overeengekomen moment. Er wordt rente berekend over de hoofdsom, maar gebruikelijk is dat deze rente pas wordt betaald op het moment van conversie. Het bedrag aan rente wordt dan ook omgezet in aandelen.

De investeerder is een concurrente schuldeiser en staat in rang boven de aandeelhouders, op dat moment vaak de oprichters (founders) van de onderneming. Voor de onderneming geldt dat de converteerbare lening als schuld op de balans zichtbaar is.

De converteerbare lening is relatief simpel, bevat veel standaardbepalingen en kan snel afgesloten worden.

Eigenschappen SAFE

De SAFE is in 2013 in de Verenigde Staten geïntroduceerd als een versimpelde vorm van een converteerbare lening en is kortgezegd een investering tegen de belofte om op een later tijdstip aandelen te verkrijgen door middel van een conversie.

De SAFE bevat vijf pagina’s met standaard bepalingen waardoor de onderhandelingen snel en simpel zijn. De SAFE kwalificeert als eigen vermogen en er worden geen afspraken gemaakt over rentebetalingen of een terugbetalingsdatum.

De belangrijkste onderhandelingspunten in de SAFE zijn:

  • het bedrag dat geïnvesteerd wordt; en
  • de valuation cap.

De valuation cap is de maximale waardering van de onderneming waartegen de investeerder bereid is te financieren.

De SAFE hanteert een post-money valuation cap: de waardering van de onderneming vermeerderd met de investering.

In een SAFE wordt afgesproken dat de SAFE alleen zal converteren wanneer er een priced round (ofwel een Series A investering) plaatsvindt. Wanneer de onderneming bij de Series A ronde hoger gewaardeerd wordt, betaalt de SAFE investeerder waarschijnlijk een lagere prijs per aandeel van hetzelfde type aandeel als de Series A investeerder. De conversie vindt plaats vlak voor de Series A investeringsronde, waardoor duidelijkheid ontstaat over de nieuwe aandelenverhouding tussen founders en SAFE investeerders.

Na de Series A ronde verwateren de Founders en de SAFE investeerders door de uitgifte aan de Series A-investeerder.

Verschillen tussen SAFE en de converteerbare lening

In Nederland worden tot op heden investeringen in de Seed fase van een startup vooral gekenmerkt door financieringen door middel van een converteerbare lening. De verschillen van de SAFE met de converteerbare lening zijn onder meer:

  • De SAFE wordt gezien als eigen vermogen op de balans, een converteerbare lening als schuld.
  • Het geïnvesteerde bedrag is niet opeisbaar bij een SAFE wanneer de start up niet aan de verwachting voldoet. Voor een investeerder zou dit kunnen betekenen dat je bij een SAFE je volledige inleg verliest, waar je bij een converteerbare lening nog wellicht een (deel van) bedrag terugkrijgt.
  • In tegenstelling tot een converteerbare lening, onderscheidt een SAFE zich door zich niet te laten binden aan een specifieke aflossingsdatum van de lening, en zich ook niet te bemoeien met oplopende rente.
  • Een SAFE behoeft over het algemeen minder discussie en tijd bij het samenstellen en het onderhandelen. Doordat de overeenkomst relatief weinig voorwaarden bevat, zijn de onderhandelingen meestal sneller en simpeler

Eigenschappen KISS

De KISS is ontworpen om founders en investeerders tijd en geld te besparen. Er zijn twee type KISS overeenkomsten:

  1. Schuld (Debt) variant als alternatief voor de converteerbare leningsovereenkomst met rente; of
  2. Aandelen (Equity) variant, zonder rente en einde looptijd (maturity) als alternatief voor de SAFE.

Het verschil tussen de Debt KISS en de Equity KISS is de rente. Standaard wordt 4% rente aangehouden en een Maturity Date van 18 maanden.

De KISS bevat ook MFN (Most Favoured Nation). Dit houdt in dat de Early Stage KISS investeerder zijn deelname voorwaarden wijzigen in meer gunstige voorwaarden, indien de waardering van de startup lager wordt of de startup gunstigere voorwaarden biedt aan toekomstige investeerders.

De KISS wordt automatisch geconverteerd indien de startup niet minder dan $ 1 miljoen wordt gewaardeerd in een volgende Series A round. Er wordt geconverteerd tegen de laagste prijs per aandeel berekend door de overeengekomen Valuation Cap of Discount.

Mocht de startup worden verkocht, dan wordt de Return on Investment (RoI) bepaald door de Valuation Cap of door een overeengekomen toegepaste Multiplier (meestal x2) op de initiële investering.

Wanneer een investeerder minimaal $ 50.000 investeert wordt de titel Major Investor verkregen. Hiermee verkrijgt de Major KISS Investor het recht om als eerste nogmaals te investeren. In tegenstelling tot de SAFE, kan de KISS worden overgedragen.

The Easy Prepayment on Shares (EPOS)

Het vergelijkbaar instrument ‘the Easy Prepayment On Shares’ (ofwel EPOS) is de Nederlandse versie van de SAFE.

Ook de EPOS is vergelijkbaar met een converteerbare lening, maar bemoeit zich niet met oplopende rentes, een aflossingsdatum en is ook niet opeisbaar. Net zoals een SAFE, geeft een EPOS het recht om bij bijvoorbeeld de volgende afgesproken financieringsronde, verkoop van het bedrijf of beursgang de financiering te converteren in aandelen.

Populariteit van SAFE, KISS & EPOS

Ondanks dat de SAFE, de KISS en zijn Nederlandse variant EPOS tot op heden nog niet veel worden gebruikt in het Nederlandse startup klimaat, is dit financieringsinstrument in de Verenigde Staten niet voor niets erg in trek en kunnen deze simpele alternatieven veel voordelen bieden voor Nederlandse startups.

Advocaat ondernemingsrecht Dirk de Waard helpt u graag met de SAFE, KISS, EPOS en ook andere financieringsvormen.