11 januari 2022

Arbeidsrecht: de wijzigingen per 1 januari 2022

Categorie: Arbeidsrecht

Aan het begin van ieder jaar verandert er veel op het gebied van wetgeving. Wij zetten de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen voor het jaar 2022 voor u op een rij.

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding stijgt in 2022 van €84.000 bruto naar €86.000 bruto per jaar.

Minimumloon

Het wettelijk brutominimumloon bedraagt per 1 januari 2022 (voor een werknemer van 21 jaar en ouder) €1.725,- per maand.

Medezeggenschap en flexkrachten

De regelgeving over medezeggenschap is aangepast, waardoor de rol van flexkrachten bij de Ondernemingsraad is vergroot. Flexkrachten kunnen zowel actief als passief kiesrecht krijgen zodra ze drie maanden of langer in de onderneming werkzaam zijn. Voorheen was dit zes maanden voor het actieve kiesrecht en twaalf maanden voor het passief kiesrecht.

Herziene WW-premie bij meer dan 30% overwerk

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) betalen werkgevers een lage WW-premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een hoge premie voor werknemers met flexibele contracten. Per 2022 zijn de premies iets gedaald ten opzichte van 2021.

Werkgevers moeten met terugwerkende kracht de hoge premie betalen wanneer een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd voor minder dan 35 uur per week in een kalenderjaar meer dan 30% in uren heeft overgewerkt. Deze bepaling was vanwege corona opgeschort, maar deze opschorting is per 1 januari 2022 opgeheven.

Thuiswerkvergoeding van maximaal 2 euro per dag

Per 1 januari 2022 kan een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal 2 euro per dag worden toegekend. Deze onbelaste vergoeding mag niet samengaan met een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Dit betekent dat als een werknemer gedeeltelijk vanaf kantoor werkt en gedeeltelijk thuis, de werkgever moet kiezen tussen een vergoeding van de reiskosten of een thuiswerkvergoeding.

Overige wetswijzigingen 2022

De volgende wetswijzingen zullen op een later moment in 2022 in werking treden.

Ouderschapsverlof deels betaald

Vanaf augustus 2022 hebben werknemers recht op een ouderschapsverlofuitkering gedurende de eerste negen weken van het ouderschapsverlof. Deze eerste negen weken worden alleen doorbetaald als ze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen, daarna kan dat niet meer. De overige zeventien weken verlof blijven onbetaald.

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Om voor alle werknemers in de Europese Unie voldoende mate van transparantie en voorspelbaarheid met betrekking tot arbeidsvoorwaarden te kunnen waarborgen, is er een Europese richtlijn in het leven geroepen. Deze richtlijn bevat een aantal minimumvereisten. Nederland moet uiterlijk 1 augustus 2022 aan de vereisten voldoen.

Dit heeft tot gevolg dat veel arbeidsovereenkomsten moeten worden aangepast. Het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn bestaat (o.a.) uit de volgende punten:

  • De werkgever moet de werknemer schriftelijk informeren over werk- en rusttijden, het opleidingsbeleid en de procedures bij ontslag.
  • De Wet flexibel werken wordt uitgebreid, zodat de werknemer een verzoek kan doen voor meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.
  • De werkgever mag niet langer de kosten van wettelijk verplichte opleidingen op de werknemer verhalen en de opleiding moet onder werktijd kunnen worden gevolgd.
  • Een verbod op nevenactiviteiten is niet langer toegestaan, tenzij een werkgever dit objectief kan rechtvaardigen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.

Heeft u naar aanleiding van voorgaande vragen, neemt u dan gerust contact op met onze advocaten van het team Arbeidsrecht.