29 juli 2013

Koop oude woning met asbest

Categorie: Bestuursrecht

Asbest niet ontdekt bij koop woningen rapportage deskundige

Een deskundige is aansprakelijk als hij bij een keuring niet de aanwezige gebreken constateert. Bijvoorbeeld asbest in een woning.

Dit geschil omtrent [asbest](https://nl.wikipedia.org/wiki/Asbest) gaat over de vraag of het onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig is dat de deskundige die een woning keurt geen asbestverdacht materiaal heeft gezien dan wel daarvoor niet in het algemeen heeft gewaarschuwd. De bouwkundige rapportage is opgesteld naar aanleiding van een bouwkundige keuring voorafgaand aan de koop van een woning.

### Expliciet opdracht geven om ook naar asbest te kijken

Het onderzoek dat deskundige heeft uitgevoerd (een algemene bouwkundige keuring) verschilt bovendien wezenlijk van het onderzoek dat is uitgevoerd door de asbest-deskundige (een gericht asbestonderzoek). Gezien de aard van het bouwkundig onderzoek en gezien het tijdsbestek van één à anderhalf uur waarbinnen dergelijke keuringen worden uitgevoerd, kan van de deskundige niet worden verwacht dat zij overgaat tot het verplaatsen van (al) de aanwezige inventaris.

### Keuringsrapport woning is geen garantie ontbreken asbest

De toelichting vermeldt onder meer dat in het rapport een opsomming wordt gegeven van de belangrijkste waargenomen gebreken en tekortkomingen, alsmede dat het rapport niet gezien mag worden als een garantie dat er geen andere dan genoemde gebreken voorkomen. De keuring heeft duidelijk niet tot doel een volledige opsomming te geven van alle mogelijk aanwezige risico’s en al helemaal niet indien daarvoor geen concrete aanwijzing bestaat.

### Onbeschadigd asbest

De rechtbank neemt voorts in aanmerking dat, zoals de deskundige terecht heeft opgemerkt, asbesthoudend materiaal dat niet beschadigd is, geen gevaar oplevert en niet verwijderd hoeft te worden. Ook in zoverre bestaat geen aanleiding voor het geven van een algemene waarschuwing voor eventuele aanwezigheid van asbesthoudend materiaal.

### Deskundige niet aansprakelijk voor aangetroffen asbest

De rechtbank oordeelt dat de deskundige, door de aanwezigheid van later aangetroffen asbestverdachte materialen niet te constateren en ook niet in algemene zin te waarschuwen voor de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen, niet gehandeld heeft in strijd met hetgeen van een redelijk bekwaam en redelijk handelend woningkeurder mocht worden verwacht. Een koper van een woning doet er verstandig aan de keurder altijd te vragen specifiek ook te onderzoeken of er ergens asbest in de woning aanwezig is.
[Rechtbank Utrecht, 6 augustus 2008, LJN BD9257](http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBUTR:2008:BD9257) (aansprakelijkheid deskundige i.v.m. asbest).