17 september 2012

Asbest en de aansprakelijkheid verhuurder voor schade huurder

Categorie: Huurrecht

In deze zaak huurde huurder een woning welke vlak bij een autohandel ligt. Door een ontploffing in deze autohandel verspreidt zich asbest in de omgeving, ook in de tuin bij de gehuurde woning vinden saneringswerkzaamheden plaats. De tuin wordt voor de sanering tot op een halve meter diepte afgegraven. De huurder stelt vervolgens dat de afgegraven tuin een gebrek is waarvoor de verhuurder aansprakelijk is.

Asbest in tuin van huurder is gebrek

De advocaat van huurder heeft de verhuurder gedagvaard. Als asbest in de tuin als gebrek zou gelden, dan is dat gebrek in ieder geval verholpen door sanering van de tuin. De kantonrechter is van oordeel dat, gelet op het bepaalde in artikel 7:204 lid 2 BW, sprake is van een gebrek. Artikel 7:204 lis 3 BW bepaalt echter dat geen sprake is van een gebrek indien het een feitelijke stoornis door derden betreft.

Sanering tuin huurder met asbest noodzakelijk

De kantonrechter overweegt dat het neerkomen van het asbest in de tuin feitelijk een stoornis van het huurgenot door derden betreft. Echter, het verhelpen van de asbestbesmetting is een verplichting die op de verhuurder rust. Het gebrek is in ieder geval verholpen door sanering van de tuin waarmee de asbest is verwijderd. De huurder stelt nu echter dat hij geen genot meer heeft van de afgegraven tuin. De tuin is kaal gemaakt en er is nieuw zand aangebracht na de asbestsanering.

Aansprakelijkheid verhuurder bij asbest

Op grond van artikel 7:208 BW is de verhuurder verplicht de schade te vergoeden wanneer van een gebrek sprake is. Asbest kan een gebrek zijn waarvoor de verhuurder aansprakelijk is. Niet altijd zoals de kantonrechter in dit specifieke geval oordeelt dat verhuurder niet aansprakelijk is, nu geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming van verhuurder. Het betrof de zaak van rechtbank Rotterdam van 24 april 2012, PRG. 2012, 158. Juridisch soms complex dus. Stel onze asbestadvocaat vrijblijvend uw vraag over asbest.