29 november 2018

De AVG leeft in Nederland: nieuwe privacywet levert Autoriteit Persoonsgegevens 7000 klachten op

Categorie: Privacyrecht

De AVG leeft in Nederland: nieuwe privacywet levert Autoriteit Persoonsgegevens 7000 klachten op

De Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG) vond zijn intreden op 25 mei 2018 en verving daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met de komst van de AVG is de bescherming van persoonsgegevens op Europees niveau geregeld. In Nederland houdt de Autoriteiten Persoonsgegevens (AP) toezicht op naleving van de AVG. Sinds invoering van de AVG in mei dit jaar ontving de AP 7000 klachten over schending van de AVG. De invoering van de AVG ging nog gepaard met de groots mogelijke moeite voor ondernemers die de opslag van hun persoonsgegevens ‘AVG proof’ diende te maken. Naast de 7000 klachten ontving de AP ook nog eens 10.000 telefoontjes met vragen over de AVG. De cijfers over het eerste half jaar geven volgens de AP blijk aan het feit dat privacy leeft onder de Nederlandse bevolking. Maar hoe veel is er eigenlijk veranderd met de komst van de AVG en wat gaat onze waakhond van de privacy doen met de 7000 binnen gekomen klachten?

Boetes van de AP?

De AP geeft aan druk bezig te zijn met de analyse van de klachten en zegt dat sommige klachten al geleid hebben tot onderzoek, hoeveel onderzoeken er lopen wil de AP niet zeggen. Hoeveel boetes er uit de klachten zullen volgen, is de vraag. De boetes die de AP kan opleggen zijn niet mis. De AP kan maximaal een boete opleggen van 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet!

AVG: invoering heeft gewenste effect

Toch blijft het lastig om na een half jaar AVG al te zeggen of invoering van de AVG het gewenste effect heeft. Vooralsnog heeft de AVG veel effect op kleine ondernemingen die bang zijn dat ze op een verkeerde manier met persoonsgegevens om gaan. Van veel groter belang zijn echter de grote ondernemingen die persoonsgegevens hebben van miljoenen gebruikers, denk hierbij aan Google en Facebook. Internationale ondernemingen van dit kaliber verzamelen nog steeds grote hoeveelheden data van haar gebruikers wat hun een doel maakt voor hackers en misbruik. Het is dus in belang van de consument dat deze gegevens correct worden opgeslagen en beschermd. De eerste klacht tegen Google is al ingediend door de Consumentenbond bij de AP. Google zou volgens de Consumentenbond met al vooraf ingestelde opties locatievoorzieningen van Android gebruikers verzamelen en aansturen gebruikers hun locatie geschiedeins in te schakelen.

Van belang is hoe toezichthouders gaan handhaven en interpreteren

Of de AVG echt succes gaat hebben moet blijken uit hoe toezichthouders de privacywet gaan handhaven en interpreteren. In verschillende Europese lidstaten zijn inmiddels klachten ingediend tegen grote spelers. Een klacht die wellicht grote gevolgen kan hebben is die van Privacy International tegen een aantal grote datahandelaren. Het is vooralsnog afwachten hoe gereageerd wordt op klachten tegen deze ondernemingen en andere met veel persoonsgegevens. Het lijkt dat grote bedrijven met de komst van de AVG zich juridisch alleen maar meer hebben ingegraven.

Voorkomen van boetes; persoonsgegevens goed op orde

Om boetes te voorkomen is het van belang dat uw organisatie de bescherming van persoonsgegevens goed op orde te heeft. U dient zich daarbij bewust te zijn van de (nieuwe) regels die de AVG met zich meebrengt en de benodigde documentatie op orde te hebben.

AVG en bescherming van persoonsgegevens

Heeft u vragen met betrekking tot de AVG en bescherming van persoonsgegevens? Neem dan gerust contact met de privacy-advocaat van Blenheim.