8 mei 2018

Bank aansprakelijk voor kredietverstrekking onder onredelijke voorwaarden en voortzetten kostbare renteswap!

Categorie: Bestuursrecht

Bank aansprakelijk voor kredietverstrekking onder onredelijke voorwaarden en voortzetten kostbare renteswap!

Zo werd de Rabobank volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden aansprakelijk geacht jegens Midreth en haar aandeelhouders.

In het kort: de uitspraak van het Gerechtshof

Midreth groep en de aandeelhouders stonden met hun rug tegen de muur. Het bouwbedrijf bevond zich eind 2010 in acute financiële problemen. Nadat de laatste jaren de kredietfaciliteit bij Rabobank steeds was verhoogd tegen rentewijziging en toenemende zekerheden, moest er een overlevingsplan komen. Met onder meer Rabobank is overleg gepleegd, hetgeen resulteerde in een extra financiering van 20 miljoen euro. Daartegenover stond echter betaling van een fee 2 miljoen euro en later nog een fee van 20 miljoene euro (waarvan een deel van de Rabobank) en zeer nadelige voorwaarden. Zo moest 60% van de aandelen worden overgedragen aan de kredietverstrekkers voor een bedrag van één euro. Kort na het sluiten van deze overeenkomst, in februari 2011, is het bouwbedrijf failliet gegaan. Rabobank heeft voor de nog openstaande vordering van 53 miljoen euro, de borg/aandeelhouder aangesproken voor een bedrag van 5 miljoen euro.

Volgens het hof heeft de Rabobank de financiële situatie waarin Midreth groep en haar aandeelhouders zich bevonden, misbruikt. Zo werd het bouwbedrijf gedwongen de renteswap te handhaven en werden er excessieve fees onder zeer nadelige condities in rekening gebracht voor kredietuitbreiding, terwijl het bouwbedrijf juist liquiditeit nodig had. Het afdwingen hiervan had dus slechts nadelige gevolgen voor Midreth, ten opzichte onevenredig grote voordelen voor de Rabobank.

Dit handelen is in strijd met de zorgplicht ex artikel 2 ABV geacht. Daarnaast heeft de Rabobank ook jegens de aandeelhouders onrechtmatig gehandeld, aldus het hof op 27 maart jl.

(Misbruik van) financiële noodsituatie, economische dwangpositie en afhankelijkheid

Als huisbankier wist de Rabobank als geen ander dat structureel sprake was van ernstige liquiditeitsproblemen. Daardoor verkeerden de aandeelhouders in een bijzondere situatie, nu de bank alle denkbare zekerheden had bedongen, de privéborgtocht moest worden verhoogd en de bank meer zeggenschap verkreeg in de vennootschap. Dat terwijl de aandeelhouders zich in een kenbare afhankelijke positie bevonden, bij gebrek aan een alternatieve huisbankier. En niet te vergeten, dat voor de aandeelhouders privé ook diens inkomsten, schulden uit de verstrekte zekerheden, pensioen en hun (financiële) existentie op het spel lag. Volgens het hof had de Rabobank een en ander redelijkerwijs moeten begrijpen en zich daarom moeten onthouden van dit handelen.

Midreth groep is niet het enige voorbeeld die in tijden van crisis door de bank onder druk zijn gezet.

Herkent u zich in deze situatie? Of heeft u met uw onderneming in een soortgelijke situatie gezeten? Neem contact een advocaat om uw situatie te beoordelen. Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden!