8 februari 2023

Bedrijf verkopen? Het verschil tussen effectieve datum vs. closing datum en locked box-mechanisme vs. closing accounts-mechanisme

Categorie: Bedrijfsovername

Bij de verkoop van een onderneming zijn verschillende constructies mogelijk voor wat betreft de overdracht, zowel in economische zin als in juridische zin. Deze blog heeft als uitgangspunt dat er een verkoop op aandelenniveau plaatsvindt en er dus geen sprake is van een zogenaamde ‘activa-passiva-transactie’.

Aandelenoverdracht op de closing datum

Overdracht in juridische zin is eenvoudig. Dat is de dag dat je bij de notaris zit en de aandelen worden overgedragen aan de koper. Dat noemt men de closing datum. Deze datum is niet te verwarren met de signing datum, de datum waarop de koopovereenkomst wordt getekend. Die datum ligt in de regel voor de closing datum, alhoewel het ook voorkomt dat de signing datum en de closing datum gelijk zijn.

Onderneming kopen met terugwerkende kracht

De overdracht in economische zin kan liggen op de closing datum, maar kan ook vóór de closing datum liggen. In de praktijk zien wij veelal dat een koper met terugwerkende kracht een onderneming koopt. Die ‘terugwerkende’ datum noem je de effectieve (economische) overdrachtsdatum. Veelal is dat het einde van een boekjaar, dan zijn de boeken gesloten en is het overzichtelijk en is het makkelijk afrekenen.

Het voordeel voor de koper is dat het risico door een effectieve datum die in het verleden ligt, beperkt wordt. De verkoper kan met terugwerkende kracht geen gekke dingen meer doen en de kans dat koper voor verrassingen komt te staan neemt hiermee af. Van belang is om te weten dat als de effectieve datum in het verleden ligt, vanaf die datum de winst voor de koper is indien het zogenaamde ‘locked box-mechanisme’ is afgesproken.

Winst en kosten verrekenen bij een effectieve overdrachtsdatum

Per de effectieve datum rekenen koper en verkoper af. Dat betekent dus dat je als verkopend aandeelhouder eventueel opgenomen winsten over het lopende boekjaar moet terugstorten, c.q. dat deze verrekend moeten worden met de koopsom. Dat geldt ook voor bijzondere kosten, waaronder de kosten van je adviseurs die betrokken zijn bij de verkoop. Dat is iets om in het verkoopproces rekening mee te houden en in de prijs te verdisconteren.

Rentevergoeding over de koopsom bij locked box

Als verkoper doe je er verstandig aan om wel aan de koper een rentevergoeding in rekening te brengen over de koopsom, daar waar de effectieve datum niet gelijk is aan de closing datum en in het verleden ligt. Lees in deze blog meer over over het locked box-mechanisme.

Winst afrekenen op datum van de overdracht

Veelal zie je dat daar waar de effectieve datum en de closing datum dezelfde zijn, het closing accounts-mechanisme wordt gehanteerd. Het closing accounts-mechanisme houdt in dat per de datum dat de onderneming wordt overgedragen, de winst wordt afgerekend. Veelal gebeurt dat op basis van inschatting en vindt enige tijd na de overdracht een definitieve afrekening plaats. Dat kan weleens aanleiding geven tot discussie.

Blenheim heeft een sterke voorkeur voor een economische datum die op een einde van een boekjaar ligt met hantering van het locked box-mechanisme, dan weten partijen waar ze aan toe zijn en ontstaat er het minste gezeur.

Juridische ondersteuning bij verkoop van je bedrijf

Is er interesse getoond in je bedrijf? Neem voordat je tekent dan altijd contact op met een overnameadvocaat. Door vooraf advies in te winnen weet je zeker welke keuze het beste bij jou en je bedrijf past. Het overnameteam van Blenheim helpt u graag!