14 januari 2016

Bedrog of fraude bij kredietovereenkomst

Categorie: Bestuursrecht

In een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel speelde de vraag of de Rabobank onder meer bedrog / fraude had gepleegd ten opzichte van haar klant. Het ging om een kredietovereenkomst in combinatie met een renteswap. De kredietovereenkomst strekte tot de bouw van een ligboxenstal en een woonhuis en de ondernemer voerde aan dat de bank bedrog / fraude had gepleegd. De ondernemer stelde dat deze schade had geleden door de fraude van Rabobank met Euribor. Deze bankklant krijgt echter helaas geen compensatie voor Euribor fraude.

De maatschap heeft op verschillende momenten geklaagd over de renteswap, onder meer over het feit dat de maatschap een te dure rente moest betalen als gevolg van de renteswap. Inmiddels was de variabele rente namelijk gedaald. In de procedure vordert de maatschap vernietiging van de renteswap op grond van dwaling en bedrog / fraude.

Gespecialiseerde advocaat bespreekt vonnis over fraude

Tussentijds blijkt dat de renteswap niet is beëindigd (waardoor de negatieve marktwaarde niet is verschuldigd), de opslagen zijn niet verhoogd, maar de maatschap onderbouwt haar vorderingen met de stelling dat Rabobank haar heeft bedrogen, onder meer omdat zij de Euribor-rente gemanipuleerd heeft en ook nog is veroordeeld voor deze fraude daartoe.

Weliswaar is inderdaad vastgesteld dat (medewerkers van) Rabobank fraude heeft gepleegd (daarvoor is een schikking bereikt), maar de rechtbank overweegt dat Niet is gebleken dat de medewerkers van de panelbanken van elkaar wisten dat zij het Euribor-tarief manipuleerden en dus bewust samen optraden. Daardoor kan Rabobank niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Zo overweegt de rechtbank (uitspraak te vinden op rechtspraak.nl onder ECLI:NL:RBOVE:2015:5762):

Voor zover desondanks enig verband met de Maatschap [X] zou moeten worden aangenomen, heeft te gelden dat Rabobank Nederland één van de tientallen (internationale) bankinstellingen is, die aan de hand van hun (dagelijkse) posities de Euribor bepalen en manipulatie door enige medewerker van Rabobank Nederland hoogstens tot enig promille-effect (zowel neer-als opwaarts) van dat percentage geleid kan hebben, zodat overigens niet eens van enig merkbaar effect op de driemaandelijkse verrekening met de Maatschap [X] kan worden gesproken

Schade door fraude niet vergoed

De rechtbank neemt bedrog met de renteswap niet aan. De rechtbank neemt daarvoor aan dat de betreffende Rabobank (Rabobank Noord en West Twente) daar dus niet bij betrokken is of daar ook geen wetenschap van kan hebben gehad. Zodoende faalt het beroep op bedrog. Ook het beroep op dwaling en vernietiging van de renteswap faalt. Hierbij overweegt de rechtbank dat zij van mening is dat de maatschap de renteswapdocumentatie en de toelichtingen zeer wel heeft begrepen. De stukken zijn namelijk achtergelaten bij de maatschap en vervolgens twee weken later ondertekend. Opmerkelijk is dat de rechtbank concludeert dat de maatschap deze overeenkomsten dan naar aanleiding van intern beraad zou hebben ondertekend. Dat wordt verder niet door de rechter onderbouwd. Zo overweegt de rechtbank:

“Die overeenkomsten zijn – na kennelijk verder intern beraad van de maatschap (X) – twee weken na ondertekening door de maatschap (X) op 22 oktober 2008 aan Rabobank geretourneerd.”

Bovendien zegt de rechtbank dat de vorderingen zouden zijn verjaard. Daar valt wel wat op aan te merken mijns inziens, omdat de rechtbank stelt dat de termijn al ging lopen ten tijde van het afsluiten van de renteswap.

Verjaring van vordering?

Op dat moment kan ik mij voorstellen dat nog niet duidelijk was dat de maatschap had gedwaald, en zeker kon het bedrog toen nog niet duidelijk zijn. Gelet op het moment waar normaliter verjaring een aanvang neemt, vind ik dit een onjuiste rechtsoverweging.

Deze rechtbank overweegt dat de renteswap niet een ingewikkeld en speculatief beleggingsproduct is. Dat is niet in lijn met overige rechtspraak, waarin juist wordt geoordeeld dat een renteswap een product is met grote risico’s, door de situatie van een dalende rente en een hoge negatieve marktwaarde. De rechtbank voert aan dat het een alternatief is voor een vaste rente en dat, nu er tussentijds niets veranderd is, er feitelijk geen verschil is met een vaste rente. De vorderingen worden dan ook afgewezen.

http://fd.nl/ondernemen/1134980/bankklant-krijgt-geen-compensatie-voor-euribor-fraude-rabobank