10 januari 2022

Beleid handhaving ILT 2022-2026 bij wegtransport

Categorie: Bestuursrecht

De ILT zet de komende jaren extra in op veilig transport en ook milieurisico’s omdat daar de grootste risico’s worden gezien. ILT wil meer inzicht krijgen in het effect op mens en milieu. Dit en ander onderwerpen zijn terug te vinden in het nieuwe Meerjarenplan 2022-2026 (MJP) van ILT.  Handhaving zal vaker op afstand en digitaal plaatsvinden.

ILT en handhaving wegtransport

De ILT kijkt naar manieren om het toezicht door te ontwikkelen, om deze verplichtingen zo efficiënt én effectief mogelijk in te vullen. Onder meer door middel van door middel van meer digitale bedrijfsinspecties wil ILT de handhaving bij wegtransport verbeteren. Zo wordt bijvoorbeeld manipulatie van tachografen onderzocht via computerprogramma’s. ILT doet ook onderzoek naar op de manipulatie van software in het wegtransport. Bedrijven met een hoge risicoscore inspecteert de ILT intensiever dan bedrijven met een lage risicoscore. Het inspecteren op afstand geeft een verdere impuls voor innovatie en digitalisering van processen. Bij  toezicht en de handhaving op individuele transportbedrijven kijkt ILT ook naar  de maatschappelijke relevantie. Handhaving door ILT varieert van een bestuurlijke waarschuwing bij goed­willende bedrijven en laag risico, via bestuursrecht (intrekking vergunning of bestuurlijke boete), naar straf­recht bij hoog risico en calculerend gedrag van een ondernemer.

Opsporing van stelselmatig overtredingen transportsector

Opsporing van overtredingen doet ILT  doorgaans een integrale aanpak, waarbij de ILT nauw samenwerkt met andere overheidspartners in binnen- en buitenland. Vanwege de bijzondere juridische kaders heeft de ILT de opsporing in een apart organisatieonderdeel onder­gebracht: de Inlichtingen en Opsporingsdienst (IOD). De IOD werkt onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie.  In de nieuwe handhavingsstrategie van ILT  is de straf­rechtelijke handhaving onderdeel van de gehele hand­havingstoolbox: reeds aan de voorkant wordt gekeken welke instrumenten het beste effect opleveren. Ook de politie controleert of de transportbedrijven zich aan de regels houden voor onder andere (internationaal) transport, zoals rij- en rusttijden, cabinerust, cabotage en overbelading. Controle op de naleving zou moeten bijdragen aan eerlijke concurrentie, goede arbeidsomstandigheden voor de chauffeurs en veiligheid op de weg. Vaak vinden controles (interventies) plaats met samenwerkende overheidsorganisaties Een interventie is bijvoorbeeld een bedrijfscontrole bij een transportbedrijf. De samenwerkende partners zijn: de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, Douane, het Openbaar Ministerie en de Politie (Landelijke Eenheid).

Voorbeeld signalerende rol ILT: fraude tachograaf

In 2019 constateerde ILT dat er risico’s ontstaan als gevolg van moeilijk opsporen en aanpakken van fraude met tachografen. Dit maakt de handhaving door ILT van de rij- en rusttijden lastig. Zo is er aanzienlijke kans op schade aan de verkeers­veiligheid en belemmert de fraude het gelijke speel­veld in de sector. Bovendien staan de straffen voor fraude met tachografen volgens ILT niet in verhouding tot de winst die bedrijven met de manipulaties behalen. Wegtransporteurs die zich aan de regels houden, krijgen de inspectie avn ILT dan minder vaak op bezoek. Over de bestuurlijke boete die ILT kan opleggen kan je hier meer lezen.

Toezicht programma Slim en veilig goederenvervoer

ILT werkt sinds 2019 in het programma Veilig en Duurzaam goederenvervoer integraal aan uitdagingen op het gebied van transport en milieu, veiligheid en duurzaamheid. De opgave is om de verschillende risico’s van transportveiligheid, arbeidsveiligheid, gezondheid en leefbaarheid in samenhang aan te pakken. Het programma van ILT heeft 4 doelen:

  • Minder schade aan de infrastructuur door minder overbelading van vrachtwagens;
  • Minder fysieke en economische schade door minder (over)vermoeidheid van chauffeurs;
  • Evenwichtiger wegtransportsector door minder schijnconstructies en minder parkeeroverlast door weekendrust van chauffeurs;
  • Verbeterde informatiepositie over de markt van goederenvervoer.

ILT wil de doelstellingen bereiken door digitalisering van het toezicht, samenwerking met andere (inter)nationale toezichthouders en het verkrijgen van een goede informatiepositie.

Voor vragen over handhaving in de transportsector kunt u terecht bij het team bestuursrecht van Blenheim.