23 juni 2013

Mede-eigendom onroerende zaak; gemeenschap of mandeligheid

Categorie: Vastgoedrecht

Iemand is mede-eigenaar als sprake is van mede-eigendom, juridisch ook wel aangeduid als gemeenschap. Een bijzondere vorm van gemeenschap bij onroerend goed is mandeligheid. Voor geschillen daarover kan een advocaat vastgoed adviseren. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van mandeligheid bij een gemeenschappelijke bouwmuur, een muur in de tuin, een gemeenschappelijke fundering en dergelijke. Ook kan sprake zijn van mandelige grond. Een koper van een woning krijgt dan een aandeel in de mandeligheid meegeleverd. De mandeligheid kleeft als het ware aan de onroerende zaak.

Huis van samenwonenden kan in gemeenschap vallen

Als twee personen gezamenlijk een pand kopen, ontstaat mede-eigendom. Als tussen twee beleggers niets geregeld is, dan gaat het om vrije mede-eigendom. Gemeenschap van een huis is ook vaak aan de orde bij samenwonenden. Doorgaans zal de samenlevingsovereenkomst het gemeenschappelijke eigendom van het huis regelen. Indien het huis op naam staat van één van de samenwonende partners, dan blijft het diens eigendom, tenzij iets anders is afgesproken in het samenlevingscontract. Er kan sprake zijn van gemeenschap van een onroerende zaak en ook van gemeenschap van een zakelijk recht, zoals bijvoorbeeld erfpacht.

Overdracht van aandeel in onroerend goed

Als sprake is van vrije mede-eigendom, dan kan de mede-eigenaar (deelgenoot) zijn aandeel in de gemeenschap overdragen aan een derde. Als bij overeenkomst is geregeld dat een aandeel in de mede-eigendom niet overdraagbaar is dan is sprake zijn van gebonden mede-eigendom. Zo zal in een overeenkomst of akte geregeld kunnen zijn hoe de rechten en verplichtingen van de deelgenoten in de gemeenschap liggen. Bij overdracht van een aandeel in de gemeenschap dienen dan ook deze regels gevolgd te worden. Voorbeelden van een gebonden gemeenschap zijn appartementsrechten en een huwelijksgemeenschap. Het uitgangspunt van de wettelijke regeling van de gemeenschap is dat de deelgenoten gelijk gerechtigd zijn. Indien er sprake is van verschillende aandelen, dan dienen de deelgenoten naar rato van hun aandeel in de gemeenschappelijke zaak bij te dragen in de kosten en delen zij naar rato in de winst.

Beslag schuldeiser op aandeel in gemeenschap

De advocaat van een schuldeiser kan verlof vragen voor beslag op een aandeel van de debiteur in een gemeenschap. Bijvoorbeeld een aandeel in een pand. Als de vordering van de schuldeiser is toegewezen door de rechter dan kan het aandeel van de debiteur in het pand uitgewonnen worden. Het aandeel van de debiteur in de gemeenschappelijke zaak kan bijvoorbeeld openbaar geveild worden.

mand is mede-eigenaar als sprake is van mede-eigendom, ook wel aangeduid als gemeenschap. Een bijzondere vorm van gemeenschap bij onroerend goed is mandeligheid. Voor geschillen daarover kan een advocaat vastgoed adviseren. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van mandeligheid bij een gemeenschappelijke bouwmuur, een muur in de tuin, een gemeenschappelijke fundering en dergelijke. Ook kan sprake zijn van mandelige grond. Een koper van een woning krijgt dan een aandeel in de mandeligheid meegeleverd. De mandeligheid kleeft als het ware aan de onroerende zaak.

Huis van samenwonenden kan in gemeenschap vallen

Als twee personen gezamenlijk een pand kopen, ontstaat mede-eigendom. Als tussen twee beleggers niets geregeld is, dan gaat het om vrije mede-eigendom. Gemeenschap van een huis is ook vaak aan de orde bij samenwonenden. Doorgaans zal de samenlevingsovereenkomst de gemeenschappelijke eigendom van het huis regelen. Indien het huis op naam staat van één van de samenwonende partners, dan blijft het diens eigendom, tenzij iets anders is afgesproken in het samenlevingscontract. Er kan sprake zijn van gemeenschap van een onroerende zaak en ook van gemeenschap van een zakelijk recht, zoals bijvoorbeeld erfpacht.

Overdracht van aandeel in onroerend goed

Als sprake is van vrije mede-eigendom, dan kan de mede-eigenaar (deelgenoot) zijn aandeel in de gemeenschap overdragen aan een derde. Als bij overeenkomst is geregeld dat een aandeel in de mede-eigendom niet overdraagbaar is dan is sprake zijn van gebonden mede-eigendom. Zo zal in een overeenkomst of akte geregeld kunnen zijn hoe de rechten en verplichtingen van de deelgenoten in de gemeenschap liggen. Bij overdracht van een aandeel in de gemeenschap dienen dan ook deze regels gevolgd te worden. Voorbeelden van een gebonden gemeenschap zijn appartementsrechten en een huwelijksgemeenschap. Het uitgangspunt van de wettelijke regeling van de gemeenschap is dat de deelgenoten gelijk gerechtigd zijn. Indien er sprake is van verschillende aandelen, dan dienen de deelgenoten naar rato van hun aandeel in de gemeenschappelijke zaak bij te dragen in de kosten en delen zij naar rato in de winst.

Beslag schuldeiser op aandeel in gemeenschap

De advocaat van een schuldeiser kan verlof vragen voor beslag op een aandeel van de debiteur in een gemeenschap, bijvoorbeeld een aandeel in een pand. Als de vordering van de schuldeiser is toegewezen door de rechter, dan kan het aandeel van de debiteur in het pand uitgewonnen worden. Het aandeel van de debiteur in de gemeenschappelijke zaak kan bijvoorbeeld openbaar geveild worden.