14 oktober 2015

Beslag leggen bij claim Pon? Beslag advocaat bespreekt of het kan!

Categorie: Bestuursrecht

Beslag leggen bij claim Pon? Beslag advocaat bespreekt of het kan!

Recent heeft de Stichting VolkswagenAudiclaim aangegeven dat zij miljoenen van Volkswagenimporteur Pon claimt.

Maar hoe gaat dat beslag leggen in zijn werk?

En kan de stichting hier wel beslag leggen of moet Pon Holdings vrezen en zelfs een kort geding beginnen tot opheffing van het beslag?

Over de mogelijkheden van conservatoir beslag besprak ik eerder in verschillende blogs hoe dat in zijn werk gaat. Voor het leggen van beslag is een advocaat vereist.

Beslag door een stichting

In dit geval geeft de Stichting op 1 oktober jl. aan dat de Volkswagenimporteur Pon binnen vijf dagen met een voorschot van EUR 5.000.000,- moet komen, anders zou de Stichting VolkswagenAudiclaim beslag leggen bij Pon. De Stichting stelt daarbij dat de autobezitters per persoon tussen de EUR 3.000,- en EUR 7.000,- schade lijden en dat de totale schade meer dan EUR 1.000.000.000,- zou zijn. De schade zou gelegen zijn in verminderd vermogen, verminderd comfort en een hoger brandstofgebruik.

Of Pon een voorschot heeft betaald is nog niet duidelijk, maar er lijkt in ieder geval nog geen beslag te zijn gelegd. Het is ook de vraag of beslag leggen in dit geval wel kan.

Bij beslag leggen eerst toestemming van de rechtbank

Om beslag te kunnen leggen, zal de Stichting eerst toestemming moeten hebben van de rechtbank. Het is de vraag of de Stichting een dergelijke toestemming voor het leggen van beslag gaat krijgen.

Dergelijke collectieve claims stichtingen kunnen namelijk niet schadevergoeding in geld vorderen. Dit is bepaald in artikel 3:305a lid 3 BW. Dat betekent dus ook dat de Stichting niet gerechtigd is om conservatoire verhaalsbeslagen te leggen. Deze vraag kwam eerder naar voren in de uitspraak van de rechtbank Rotterdam, waarin werd bepaald dat een stichting geen bevoegdheid heeft om beslag te leggen. Zo werd geoordeeld:

“Dat betekent dan ook dat de VEB niet gerechtigd is om conservatoire verhaalsbeslagen te leggen. Deze dienen immers uit de aard der zaak ter verzekering van het verhaal van een geldvordering en de VEB komt een dergelijke vordering blijkens de Wet dus niet toe.”

Als het hier gaat om een artikel 3:305a stichting, zal het simpelweg niet mogelijk zijn om beslag te leggen. Als dat zo is, dan is het op zichzelf genomen vreemd dat de stichting dreigt met het leggen van beslag.

Mocht de Stichting wel de bevoegdheid hebben, bijvoorbeeld omdat zij namens iedere bezitter in privé beslag legt, dan nog geldt dat het de vraag is of de rechtbank hiervoor toestemming verleent.

Een vordering dient wel voldoende specifiek omschreven te worden en het is de vraag of de Stichting dat al heeft gedaan. Dat er schade is geleden is misschien wel aannemelijk te maken, maar dat zal voor de rechter niet voldoende zijn. In de beslagsyllabus is ook opgenomen dat er in ieder geval ook al een aansprakelijkstelling bij het verzoekschrift tot beslag leggen moet zijn gehecht. Of de stichting Pon formeel aansprakelijk heeft gesteld, is nog niet duidelijk.

Waarom is Pon Holdings daarvoor aansprakelijk en wat is de schade precies? En heeft de Stichting wel voldoende belang bij haar vorderingen nu Volkswagen en Audi de auto’s gaan terugroepen? Dat zijn vragen die bij een beslagrechter zullen spelen.

Ik kan mij voorstellen dat Pon nu in ieder geval het beslag ‘grijs’ zal maken. Grijs maken van beslag betekent dat Pon aan de rechtbank verzoekt of zij op voorhand wordt gehoord. Normaliter vindt er namelijk bij beslagleggingen geen zitting vooraf plaats. Er wordt een verzoekschrift ingediend en daar beslist de rechtbank op. Degene ten laste van wie beslag wordt gelegd, wordt dus op voorhand niet gehoord. Bij de rechtbank Amsterdam is het wel mogelijk om op een lijst te komen (de grijze lijst). Dat is overigens geen garantie dat Pon daadwerkelijk vooraf gehoord zou worden, maar het is wel het meeste dat Pon nu kan doen. Mocht de rechtbank Pon niet horen en wellicht toch toestemming verlenen voor beslag (hetgeen mij onwaarschijnlijk lijkt), dan kan Pon altijd nog een kort geding tot opheffing opstarten.

Beslag leggen advocaat

Mocht u zelf beslag willen leggen of geconfronteerd worden met een beslag, dan kunt u altijd contact opnemen met een gespecialiseerde advocaat.