29 oktober 2010

Beslagleggen: is de rechter strenger geworden?

Categorie: Bestuursrecht

In een eerder blog op deze website heeft mijn kantoorgenoot Thomas van Vugt uiteengezet hoe een conservatoir beslag wordt gelegd. Dat is Nederland vrij eenvoudig. De laatste tijd zijn er echter, uit politieke en rechtswetenschappelijke hoek, stemmen opgegaan om de mogelijkheden voor het leggen van conservatoir beslag in te perken.

Onder meer PVA-Kamerlid Jeroen Recourt, VVD-Kamerlid Ard van der Steur en SP-Kamerlid Ronald van Raak hebben het standpunt ingenomen dat het leggen van conservatoir beslag te vaak als pressiemiddel wordt gebruikt. De Kamerleden willen daarom dat er strengere eisen worden gesteld aan de onderbouwing van beslagverzoekschriften en moeten de voorzieningenrechters strenger toetsen.

In het rapport “Conservatoir beslag in Nederland, zekerheid en pressiemiddel” van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht dat in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak is opgesteld en in 2010 is gepubliceerd wordt geconcludeerd dat er sprake is van een “noodzaak tot versterking van waarborgen voor de beslagene”. Het leggen van beslag voor een geheel onbewezen vordering zou volgens het Instituut als een zeldzame uitzondering moeten worden beschouwd. Het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht doet in haar rapport een aantal aanbevelingen. Zij stelt dat aan beslagverzoekschriften strengere eisen moeten worden gesteld. Het verweer van een schuldenaar tegen een vordering zou moeten worden vermeld en de schuldeiser zou moeten toelichten of er ook andere bezittingen zijn waarop beslag zou kunnen worden gelegd. Tot slot zou de beslaglegger moeten aangegeven of hij bereid is om zekerheid te stellen voor de schade die zou kunnen ontstaan door een onterecht gelegd beslag.
In de rechtspraktijk is gebleken dat enkele rechtbanken de aanbevelingen van het Molengraaff Instituut (en misschien ook de kritiek uit de politiek) ter harte lijken te hebben genomen en strenger zijn geworden bij het toetsen van beslagverzoekschriften.

Zo vragen rechtbanken sinds kort vaker om een nadere toelichting op een verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag. Als u als schuldeiser conservatoir beslag wil leggen ten laste van uw schuldenaar dan is het dus zaak dat uw verzoek daartoe op een behoorlijke manier wordt ingediend. De advocaten van Blenheim in Amsterdam zijn u daarbij graag van dienst.