28 januari 2016

Bestuurders aansprakelijk voor misleiding financiële gegevens

Categorie: Bestuurdersaansprakelijkheid

In een recente uitspraak van de VEB tegen de bestuurders van Landis ging het om de vraag of en in hoeverre de bestuurders aansprakelijk waren voor misleidende financiële gegevens. De VEB heeft de zaak van Landis en de bestuurders Kuiken en Bus gewonnen en de rechtbank heeft geoordeeld dat er sprake is geweest van doelbewuste manipulatie (ik vind als advocaat dat er sprake is van bedrog of fraude).

De rechtbank stelt in dit geval eenvoudig bestuurdersaansprakelijkheid vast en in zoverre kun je wel een verandering van bestuurdersaansprakelijkheid spreken. Als bestuurder wil je risico beperken, maar hier zijn juist grote risico’s genomen, waarbij de bestuurders tegen de lamp zijn aangelopen.

Manipulatie door bestuurders wordt streng gestraft

De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat mededelingen in de verslaglegging onjuist waren en dat er sprake was van doelbewuste manipulatie. De mededelingen in de financiële verslaglegging waren misleidend en de rechter overwoog dat de bestuurders een persoonlijk ernstig verwijt te maken valt. Zo overweegt de rechtbank over de financiële verslaglegging:

“Door de bedrijfsresultaten in de financiële verslaglegging in drie opeenvolgende jaren stelselmatig beter te doen lijken dan zij in werkelijkheid waren en door onjuiste uitspraken daarover te doen in de media, is een wezenlijke scheve voorstelling gegeven van de toestand van Landis.”

Ten aanzien van de vraag of beleggers bij een juiste voorspiegeling van zaken een andere beleggingsbeslissing zouden hebben genomen, is de rechter kort en de rechter stelt dat het niet uitmaakt voor het vaststellen van aansprakelijkheid van bestuurder. Het causaal verband tussen het nemen van de beleggingsbeslissing en het uitgaan van de onjuiste gegevens wordt heel snel aangenomen.

Misleiding van beleggers door stelselmatig rooskleurig beeld

Dat is op zichzelf genomen wel verrassend en kan wel een verandering in bestuurdersaansprakelijkheid worden genoemd, omdat het in andere aansprakelijkheidszaken, waarbij het ging om de vraag of de belegger misleid is, de rechter hier strenger is. De vraag is wel in hoeverre het van invloed is op de schade. In de procedure bij de rechtbank ging het alleen om een verklaring voor recht en nog niet om een schadevergoeding. Het is de vraag of de beleggers zonder de misleiding het aandeel in het geheel niet zouden hebben gekocht of dat de schade beperkt is tot het verschil tegen welk bedrag de beleggers bereid waren geweest om het aandeel te kopen (dus met de juiste informatie). Dit kan in een schadestaatprocedure nog verder besloten worden.