20 maart 2013

Advocaat bij betalingsachterstand

Categorie: Bestuursrecht

Deze wetswijziging beoogt betalingsachterstanden tegen te gaan en heeft enkel betrekking op handelstransacties (oftewel: de levering van goederen of diensten door een onderneming aan een andere onderneming of overheidsinstantie). Het is de verwachting van de overheid dat het betaalgedrag van het midden- en kleinbedrijf en de overheid zelf hierdoor aanmerkelijk zal verbeteren.

Wat is er veranderd ten aanzien van betalingsachterstand?

– De betalingstermijnen bij handelstrancties zijn nu wettelijk vastgelegd. Voorheen stond in de wet enkel dat een betalingstermijn niet ‘onredelijk’ mocht zijn;

– ls een onderneming hierover niets regelt, dient een factuur te worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur;

– een langere betaaltermijn, van (voortaan) maximaal 60 dagen, mag slechts nog schriftelijk worden overeengekomen in bijzondere gevallen. Zo dient aangetoond te worden dat partijen dit zijn overeengekomen en het voor de schuldeiser niet kennelijk onbillijk is, waarbij mede wordt gelet op: