16 april 2013

Melden betalingsonmacht (deel 3 van 3)

Categorie: Bestuursrecht

Betalingsonmacht; sanctie

De sanctie op het niet tijdig melden van de betalingsonmacht is dat de bestuurder van de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk is voor de niet betaalde belastingen en (pensioen)premies van de rechtspersoon. Zijn er meerdere bestuurders, dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk.

Wie moet er melden?

De meldingsplicht berust bij de bestuurder van de rechtspersoon. Vanaf 1 januari 2013 zal het voor rechtspersonen mogelijk worden om te kiezen voor een “one-tier” bestuur, waarbij een bestuur bestaat uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De positie van een niet-uitvoerend bestuurder lijkt misschien op die van een commissaris, maar er is een wezenlijk verschil: een niet-uitvoerend bestuurder behoort – anders dan een commissaris – tot het bestuur van de rechtspersoon. Op de niet-uitvoerend bestuurder rust dus ook de hiervoor omschreven verplichting tot het doen van melding betalingsonmacht op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Het is dus zaak tijdig de betalingsonmacht te melden.

Indien u vragen heeft over het melden van betalingsonmacht en(/of) vragen over betalingsonmacht in zijn algemeenheid, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met advocaat ondernemingsrecht mr. Jeroen Latour (020-5210100).

Lees ook andere blogs van advocaat ondernemingsrecht Jeroen Latour.