Bezwaar en beroep Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW steun)

Het bedrag van de NOW noodmaatregel wordt vastgesteld in een subsidiebesluit. Als de ontvanger her niet eens is met het definitieve bdrag aan NOW steunbijdrage dan is bezwaar en beroep mogelijk

De NOW is een subsidie bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tijdens de coronacrisis tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.