21 augustus 2016

Hoe kan je bezwaar maken tegen strafbeschikking?

Categorie: Bezwaarschriftprocedure

De strafbeschikking is een bestraffend besluit (bijvoorbeeld een boete waarvan een acceptgiro wordt gestuurd). Zonder een gerechtelijke procedure wordt deze strafbeschikking opgelegd net als een bestuurlijke boete. Een strafbeschikking wordt ook als ’afdoening via een transactie’ aangeduid, eigenlijk een beschikking met een acceptgiro. Bijvoorbeeld bij verkeersovertredingen, fiscale boetes, overtreding milieuwetgeving, overtreding Woningwet, e.d. Handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) is bijvoorbeeld vervangen door de bestuursrechtelijke handhaving. Bij een overtreding van de WAV wordt dan een bestuurlijke boete opgelegd in plaats van een strafbeschikking. Bij een bestuurlijke boete wordt eerst het voornemen tot een besluit kenbaar gemaakt waartegen zienswijze ingediend kan worden. Lees daarover: indienen zienswijze tegen voornemen besluit.

Bezwaar maken tegen strafbeschikking (verzet)

Tegen een strafbeschikking kan je bezwaar maken. Dat heet verzet. Een advocaat kan bezwaar maken tegen de strafbeschikking via het rechtsmiddel verzet en dat moet binnen 14 dagen ! Dan volgt de bezwaarprocedure bij de rechter. In dat geval beoordeelt de rechter in de verzetprocedure niet de strafbeschikking, maar velt een eigen oordeel over de strafbaarheid van het feit en van de verdachte. Net als de bestuurlijke boete is een strafbeschikking een vorm van buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten. Door middel van het instellen van verzet kan je bezwaar maken tegen de strafbeschikking en wordt alsnog een procedure gevoerd over het feit waarvoor de strafbeschikking is opgelegd.

Welke sancties zijn een strafbeschikking?

Er zijn vier soorten strafbeschikkingen:

  1. de OM-strafbeschikking (art. 257a Sv),
  2. de politiestrafbeschikking (art. 257b Sv),
  3. de bestuurlijke strafbeschikking (art. 257ba Sv),
  4. de fiscale strafbeschikking (art. 76, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en art. 10:15 van de Algemene douanewet).

Verschil procedure bestuurlijke boete en strafbeschikking

In geval van bezwaar of verzet van de overtreder tegen de opgelegde sanctie de route geheel anders is: in geval van bezwaar tegen een bestuurlijke boete blijft de zaak bij het bestuur (bestuursorgaan) en belandt die vervolgens bij de bestuursrechter in dien bezwaar of beroep wordt aangetekend; in geval van verzet tegen een strafbeschikking komt de zaak bij het openbaar ministerie en de strafrechter. Een ander groot verschil is dat verzet tegen een strafbeschikking schorst en bezwaar en beroep tegen een bestuurlijke boete géén schorsende werking heeft. De termijn voor verzet tegen de strafbeschikking is slecht 14 dagen. Schakel daarom tijding een advocaat in om het bezwaar tegen de strafbeschikking in te dienen.

Bewijs bij strafbeschikking en bestuurlijke boete

Niet alleen krijg je een andere rechter bij de procedure van verzet tegen de strafbeschikking. Ook de bewijslevering van het strafbare feit is anders. In het bestuursrecht is de bewijslevering minder streng geregeld. In de bezwaarprocedure over de strafbeschikking zijn er beperkingen voor het bewijs dat gebruikt mag worden. De wet somt op welke bewijsmiddelen als wettig worden erkend (art. 339 Sv). Andere bewijsmiddelen zijn dus niet erkend en kunnen niet bijdragen aan de bewijslast. Ook gelden in het strafrecht bewijsminima. Het OM draagt het bewijs aan, maar de rechter acht het feit als dan niet bewezen (art. 350 Sv). Vraag tijdig het advies van een advocaat indien u een strafbeschikking of bestuurlijke boete heeft ontvangen. De termijn voor bezwaar (verzet) tegen de strafsanctie is kort (14 dagen).