20 juni 2019

Bittersweet symphony; muziekrechten, licenties en royalties

Categorie: Bestuursrecht

Bittersweet symphony; muziekrechten, licenties en royalties

Na jaren van toezien hoe de wereldhit “Bittersweet Symphony” de band The Verve geen cent opleverde, is na twintig jaar eindelijk het auteursrecht op het nummer overgedragen aan de Britse band.

Samples en Royalties

Waarom werd er door The Verve geen cent aan verdiend? Omdat het nummer een sample bevatte van de orkestrale versie van het nummer “The last time” van The Rolling Stones. The Verve kreeg naar verluidt toestemming om “een paar noten van de snaarmelodie” van het nummer “The Last Time” te gebruiken. Echter startte Allen Klein, de manager van de Stones in de jaren ’60 een rechtszaak omdat The Verve uiteindelijk meer zou hebben gebruikt dan slechts een paar noten. De partijen kwamen uiteindelijk tot een schikking en er werd mee akkoord gegaan dat al de royalties aan Klein toekwamen en dat Mick Jagger en Keith Richards als schrijvers van de muziek werden aangemerkt. Tweeëntwintig jaar later heeft er dan toch opeens een handreiking plaatsgevonden. De leadsinger van The Verve maakte recent bekend dat vorige maand Mick Jagger en Keith Richards de rechten op Bittersweet Symphony aan hem hebben overgedragen. Van nu af aan zullen alle royalties die uit het lied voortvloeien, aan Richard Ashcroft, de schrijver van de tekst van het nummer toekomen.

Licentieovereenkomsten en auteursrecht

Deze zaak toont aan dat er vele haken en ogen zitten aan (muziek) licentieovereenkomsten en hoe belangrijk het is om, bij licentieovereenkomsten die zien op het mogen gebruiken van andermans auteursrechtelijk beschermde werken, juridisch advies in te winnen. Een licentieovereenkomst moet zo specifiek mogelijk zijn. Het moet compleet duidelijk zijn welke delen mogen worden gebruikt van het oorspronkelijke werk waar licentiegever toestemming voor geeft. Ook moet blijken op wat voor manier en in welke mate de licentienemer het mag gaan gebruiken. Daarnaast zullen alle financiële afspraken zorgvuldig moeten worden opgenomen zodat achteraf geen verwarring kan ontstaan omtrent de verdeling van de inkomsten en zal rekening moeten worden gehouden met:

  • controle- en inspectiemogelijkheden;
  • afspraken over beëindiging van de licentie;
  • de mogelijkheid tot het doen van aanpassingen aan het werk;
  • exclusiviteit;
  • overdraagbaarheid;
  • etc.

    Blenheim kan u helpen bij het opstellen, controleren of afsluiten van een licentieovereenkomst op het gebied van auteursrecht, maar ook merkenrecht, modellenrecht of overige know-how gerelateerde zaken.