15 februari 2019

Blockchain – advocaat financieel recht legt uit

Categorie: Financieel recht

Cryptovaluta is digitaal geld dat in 2009 is ontstaan. Het worden ook wel virtuele munteenheden genoemd. Een voorbeeld van een cryptovaluta is de Bitcoin. De Bitcoin is de eerste en momenteel nog de grootste virtuele munt. In mijn eerdere blog sprak ik al over de Bitcoin (en wetgeving). In het onderstaande geef ik een update van mijn eerdere blog en zal ik als advocaat een update geven.

Update: wanneer komt er regelgeving over cryptodiensten?

Eerder gaf ik al aan dat cryptovaluta op zichzelf nog niet onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) vallen, althans zij worden nog niet gekwalificeerd als een financieel instrument of financieel product. Dat betekent dat de Toezichthouders – de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank – (op de meeste vlakken) nog geen handhavingsmogelijkheden hebben. De AFM heeft in diverse nieuwsberichten haar waarschuwingen afgegeven ten aanzien van deze nieuwe ‘cryptohype’. Dat betekent niet dat er gevallen zijn waarin wel mogelijkerwijs sprake zou kunnen zijn van een vergunningsplichtige activiteit.

Daarnaast heeft de Europese Centrale Bank recent aangegeven dat Bitcoin moet worden gereguleerd. De bestuurder van de ECB – Yves Mersch – roept op om tot regulering over te gaan. De heer Mersch is van mening dat cryptovaluta-handelsplatformen op uniforme wijze hun uitgevoerde transacties moeten verantwoorden. Het moet gaan om een soort logboek dat een nationale toezichthouder kan controleren. Het probleem dat moet worden opgelost, is het feit dat de virtuele munt geen grenzen kent.

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

Recent is bekend geworden dat er binnen het Europees Parlement akkoord is gegeven op de aanpassing van de Anti Money Laundering Act door instellingen die cryptovaluta – waaronder bitcoins en ethereum – omzetten in euro’s ook binnen de reikwijdte van de AML te laten vallen. Dit betekent dat deze cryptovaluta-bedrijven in de toekomst een cliëntenonderzoek moeten verrichten. Banken zijn nu al verplicht om een dergelijk cliëntenonderzoek uit hoofde van de Wwft te verrichten, maar in de toekomst zullen bedrijven die werken met een digitale portemonnee, zoals PayPal, daar ook aan moeten voldoen. Op die manier tracht men transacties meer transparant te maken om daarmee het witwassen te voorkomen.

Mocht u hulp nodig hebben bij het opstellen van (interne) procedures dan wel met andere vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact op met Blenheim.