27 februari 2018

Alles over Blockchain, Smart Contracts en Privacy door Blockchain advocaat

Categorie: Financieel recht, Privacyrecht

Iedereen heeft inmiddels wel eens gehoord van ‘blockchain’, ‘smart contract’ en ‘bitcoin’, maar weinig mensen begrijpen het of waar het voor kan worden gebruikt. Deze nieuwe technologie wekt enorm veel belangstelling en het is algemeen voorspeld dat de blockchain techniek grote gevolgen gaat hebben voor hoe wij zaken gaan doen. Op dit moment zijn er al vele potentiële toepassingen geïdentificeerd, waarvan sommige al beginnen te worden uitgebuit.

Wat is blockchain?

Een blockchain in 4 zinnen is:

 • een digitaal grootboek; dat is;
 • verdeeld over een netwerk van computers; dat is
 • beschermd door krachtige cryptografie; en om die reden
 • bijna volledig beschermd tegen menselijke fouten.

Elke block in de blockchain bevat details van een transactie en heeft een tijdstempel en is gekoppeld aan bepaalde gegevens die deze koppelen aan het vorige ‘block’ in de keten. Wanneer een nieuwe transactie plaatsvindt, wordt deze via het netwerk geverifieerd voordat ze worden geregistreerd als een nieuw ‘block’ en beschikbaar worden gemaakt voor weergave door andere leden en daarmee onderdeel worden van de blockchain.

Is Blockchain privé of openbaar?

Er bestaat niet 1 Blockchain. Er kunnen een oneindige aantal blockchains naast elkaar bestaan. Blockchains kunnen zijn:

 • publiek ‘, bijvoorbeeld wanneer gebruikt voor het verhandelen van aandelen; of
 • privé ‘, bijvoorbeeld de blockchain van een onroerendgoedmaatschappij die eigendomsdocumenten van eigendommen opslaat. 

Of een blockchain privé of openbaar is zal bepalen wie toegang heeft tot de informatie op die blockchain.

Wat zijn Smart Contracts?

Voor juristen is het meest interessante aan de blockchain het door Ethereum (Vitalik Buterin) geïntroduceerde begrip Smart Contract, je kan je afvragen of contract het beste omschrijft wat een smart contract doet nu een smart contract eigenlijk niet meer is dan een gecodeerde instructie die zichzelf uitvoert op het moment dat aan bepaalde criteria is voldaan. Dit zorgt ervoor dat er zekerheid wordt gerealiseerd nu duidelijk is dat op het moment dat jij een actie uitvoert dit automatisch ervoor zorgt dat de andere actie ook wordt uitgevoerd. De juridische toepassingen hiervoor zijn eindeloos.

Juridische uitdagingen bij het gebruiken van blockchaintechniek

Zoals met elke nieuwe technologie, veroorzaakt de blockchain een aantal interessante – en in sommige gevallen geheel nieuwe – juridische uitdagingen. Belangrijke punten waar bedrijven rekening mee moeten houden:

Smart contracts in de praktijk

 • Zal het mogelijk zijn om alle elementen van een ’traditioneel’ contract vast te leggen in een reeks van gecodeerde instructies? Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met veranderende omstandigheden of hoe wordt omgegaan met gevallen die een nadere menselijke beoordeling vragen, denk dan juridisch bijvoorbeeld aan de situatie waarin er sprake is van overmacht.
 • Hoe gaat een smart contract om met gebeurtenissen in de echte wereld? Is het mogelijk om omstandigheden te programmeren die ervoor zorgen dat een contract niet wordt uitgevoerd als deze in strijd is met de wet van een specifiek land terwijl een ander land deze strijdigheid met de wet niet kent?
 • Sommige contracten zijn op dit moment nog helemaal niet goed geschikt om geheel via smart contract te doen, denk dan aan de overdracht van onroerend goed welke in het kadaster moet worden ingeschreven.

Persoonsgegevens & Privacy bij gebruik van blockchain

 • Elke blockchain dat persoonlijke gegevens bevat, moet voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in Nederland vanaf mei van dit jaar de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Het feit dat een blockchain zich niet beperkt tot 1 territorium is juridisch een punt van zorg, welke wetten van welke landen gelden?
 • De AVG geeft de verplichting voor gegevensverwerkers om gegevens te pseudonimiseren en voor de betrokkenen het recht om verwijdering van hun persoonsgegevens te verzoeken (het “recht om te worden vergeten”). Hoewel pseudonimisatie meestal samengaat met gegevens die zijn opgeslagen in een blockchain, biedt het recht om te worden vergeten meer mogelijke uitdagingen vanwege de onveranderlijke natuur van een blockchain.
 • De enorme hoeveelheid data op een blockchain zorgt voor veel risico voor onder meer inbreuken door hackers en datalekken. Ondernemers die gebruik maken van de blockchain dienen zich hiervan bewust te zijn. Uiteraard adviseert de Blockchain desk van Blenheim u hierin graag. Het aspect van de cyberbeveiliging dient serieus te worden genomen om mogelijke inbreuk in geldende wet- en regelgeving te voorkomen.

Toezichthouders (AFM) en reguleren van blockchain

 • De meeste Europese toezichthouders volgen tot op heden een afwachtende houding ten opzichte van blockchain. De toezichthouders in Zwitserland en Duitsland hebben zich recent gewaagd aan het opstellen van guidelines, het is dan ook slechts wachten op uniforme Europese regelgeving.
 • Zoals met elke technologische ontwikkeling, lijkt het waarschijnlijk dat juridische problemen zullen worden opgelost in overeenstemming met de bestaande wetten, principes en richtlijnen. Het is echter geen geheim dat wetten snel verouderd kunnen raken, dus het is bijna onvermijdelijk dat wetten moeten worden aangepast, of dat er volledig nieuwe wetten moeten worden geïmplementeerd om alle vraagstukken inzake blockchain te beantwoorden.

Advies van advocaat bij toepassen van  blockchain in uw bedrijf

De mogelijke use-cases voor blockchain zijn enorm en breed en reiken over meerdere sectoren en industrieën. Hoewel er veel voordelen zijn, zijn er zeker ook enkele belangrijke obstakels voor de acceptatie, inclusief de juridische uitdagingen die hierboven zijn uiteengezet.

De blockchain desk van Blenheim advocaten helpt u graag bij al uw vragen met betrekking tot de implementatie van de Blockchain in uw onderneming. Blockchain is een veelbelovende techniek. Sterker nog, wij zijn ervan overtuigd dat blockchain de manier waarop wij zakendoen fundamenteel zal veranderen. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden en onderzoeken graag de juridische uitdagingen waarna gezamenlijk kan worden gezocht naar de voor u beste oplossing.

Er kunne veel rechtsgebieden relevant zijn op dit onderwerp. Dat hangt af van de specifieke vraag die voorligt maar kunnen betrekking hebben op elke combinatie van financiële regelgeving, ondernemingsrecht, contractenrecht, privacy en gegevensbescherming alsmede intellectuele eigendomsrecht.

Voor een gedetailleerde bespreking neemt u alstublieft contact op met een van de advocaten van Blenheim.